Cennik

UCHWAŁA NR 669/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt

 

Opłaty:

 

Czesne 345 zł.

 

Wyżywienie 8 zł. - za cztery posiłki (I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek), w tym 5,50 zł pokrywane w ramach projektu

„Nowy żłobek –nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3”

 

TYLKO DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA PONIŻEJ 12 MIESIĘCY.

 

 

Projekt trwa do: 31.08.2019 r.