Główne założenia

  • Pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi
  • Wspieranie rodziców w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci
  • Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez zabawę
  • Zapewnienie warunków najbardziej zbliżonych do domowych
  • Odpowiednio dobrana i przygotowana kadra