Priorytety

Priorytetem naszej działalności jest stworzenie naszym wychowankom klimatu bezpieczeństwa i wspólnego zaufania w grupie. Ponieważ każde dziecko jest inne i każde z osobna ma swój wewnętrzny program rozwoju oraz charakterystyczne indywidualne cechy osobowości, wykazuje się różnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i zdolnościami, dlatego będziemy wykorzystywać różne metody w pracy, po to, by każde dziecko mogło bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony. Gdyż jeśli predyspozycje i uzdolnienia dziecka nie zostaną w porę dostrzeżone, mogą zaniknąć bezpowrotnie.

 

Dlatego będziemy stawiać na wszechstronny rozwój dzieci, który jest zgodny z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami oraz oczekiwaniami rodziców. Zapewniając dzieciom przede wszystkim:

  • poczucie bezpieczeństwa,
  • poczucie własnej wartości,
  • pomoc w dążeniu do samodzielności,
  • dobre wzorce osobowe.