Tygodniowy rozkład zajęć

 

Dzień tygodnia

 

Zajęcia szczegółowe
Poniedziałek Pedagogika Klanzy, zabawy integracyjne, zabawy powitalne. Pedagogika polisensoryczna.
Wtorek Wprowadzenie nowego tematu według miesięcznego planu pracy, zabawy dydaktyczne, ruchowe. Pedagogika kulturowa.
Środa Pedagogika twórczej aktywności plastycznej, zabawy ruchowe.
Czwartek Pedagogika Carla Orffa, zabawy taneczne, w kole, ruchowe, muzyczne. Zabawy w języku angielskim.
Piątek Pedagogika Weroniki Sherborne, zabawy ruchowe, tematyczne.