Cennik - Żłobek nr 2 Elektrownia

Uchwały stanowiące o opłatach znajdują się na: http://bip.zlobek.miastorybnik.pl/uchwaly/

 

OPŁATY:

Czesne 590 zł

 

Wyżywienie 10 zł - za cztery posiłki (I śniadanie i II śniadanie 2,00 zł, obiad 6,50 zł, podwieczorek 1,50 zł)

 

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty!

 

Należności za żłobek płatne są przelewem na rachunek bankowy o numerze:
61 1020 2528 0000 0402 0475 7391

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę, do której dziecko uczęszcza, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz tytuł wpłaty:
wyżywienie/W/ … zł, pobyt/P/ … zł, dodatkowa opłata/D/ … zł, odsetki/O/ … zł.

 

Wpłat za żywienie i pobyt dokonuje się z dołu, każdorazowo do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego

następującego po okresie rozliczeniowym.

 

W przypadku braku wpłat do piętnastego dnia miesiąca ZŻM postępuje zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora CUW w sprawie wprowadzenia instrukcji dochodzenia należności – docelowo sprawy są kierowane do prawnika.