Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności http://zlobek.miastorybnik.pl/

Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zlobek.miastorybnik.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie zapewniono elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo,
 • nie zapewniono nagrania treści w języku polskim migowym,
 • nie zapewniono informacji w tekście łatwym do czytania.

Wyłączenia

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Płukis.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 4407715

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku
 • Adres: ul. Orzepowicka 23, 44-217 Rybnik
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 4407715

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Żłobek Wesoła Rybka w Rybniku, ul. Orzepowicka 23, 44-217 Rybnik

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Posiadamy wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, które znajduje się od strony ulicy Budowlanych. Wejście do budynku jest oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe są duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku, który po wejściu jest parterowy znajduje się korytarz, który daje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  możliwość ewakuacji: drogi ewakuacyjne są oznaczone, osoby funkcyjne posiadają szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i znają zasady postępowania na wypadek ewakuacji.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Budowlanych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Jest potrzebny tłumacz wyślij maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Umówimy.

 

Miejski Żłobek nr 2, ul. Św. Maksymiliana 26, 44-207 Rybnik

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Posiadamy wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Wejście jest oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia z poręczą. Drzwi aluminiowe są duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku, który po wejściu jest parterowy znajduje się korytarz, który daje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  możliwość ewakuacji: drogi ewakuacyjne są oznaczone, osoby funkcyjne posiadają szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i znają zasady postępowania na wypadek ewakuacji.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Jest potrzebny tłumacz wyślij maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Umówimy.

 

Miejski Żłobek nr 3, ul. Żurawia 2a, 44-253 Rybnik

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Posiadamy wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Wejście jest oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia z poręczą. Drzwi aluminiowe są duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku, który po wejściu jest parterowy znajduje się korytarz, który daje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  możliwość ewakuacji: drogi ewakuacyjne są oznaczone, osoby funkcyjne posiadają szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i znają zasady postępowania na wypadek ewakuacji.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Żurawia.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Jest potrzebny tłumacz wyślij maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Umówimy.