Postęp prac budowlanych

Galeria zawiera postępy w pracach budowlanych. Możemy podziwiać jak żłobek powstawał. Lokalizacja inwestycji wybrana została przede wszystkim z uwagi na łatwość dojazdu do obiektu z większości dzielnic miasta.

 

Budynek jest bardzo nowoczesny, pasywny o dość  prostej, parterowej konstrukcji.

 

Rybnik pozyskał ponad 1 mln złotych dofinansowania do budowy żłobka, w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miastu udało się również zdobyć przeszło 1,5 mln unijnej dotacji na wyposażenie żłobka oraz bieżące funkcjonowanie placówki po jej uruchomieniu.
Koszt budowy żłobka wraz zagospodarowaniem terenu wokół to 9,3 mln zł.

 

Budowa trwała od 26 lipca do 14 listopada 2017 r.