Książka naszym przyjacielem

Głównym zamierzeniem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat książki. Książka umożliwia dziecku poznawanie świata.
Czytelnictwo pełni bardzo ważną funkcję w życiu człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Czytanie jest dla dziecka przede wszystkim źródłem przyjemności i formą rozrywki. Aktywność ta powoduje obniżenie napięcia mięśniowego i po prostu relaksuje.


Dzięki obcowaniu z książką dziecko:

 • rozbudza swoją ciekawość,
 • stymuluje rozwój mózgu,
 • kształtuje inteligencję emocjonalną,
 • rozwija i usprawnia pamięć,
 • uczy się słuchać i naśladować dźwięki,
 • stymuluje rozwój mowy,
 • poszerza zasób słownictwa,
 • kształtuje wyobraźnię i postawę twórczą,
 • rozwija wrażliwość estetyczną,
 • przygotowuje się do samodzielnego czytania i pisania w przyszłości,
 • unika uzależnienia od mediów.

Książka ma bardzo duże znaczenie  w dziedzinie wychowania społecznego- uwrażliwia na dobro drugiego człowieka, na przyjaźń, gotowość niesienia pomocy, życzliwość czy lojalność.

 

 

ROK  2023/20234

Niebieskie rybki

Czerwone rybki

 

ROK  2022/2023

Niebieskie rybki

Niebieskie rybki

Czerwone rybki

Niebieskie rybki

Czerwone rybki

Zielone rybki

Niebieskie rybki

 

ROK  2021/2022

Niebieskie rybki

Żółte rybki

 

Czerwone rybki

 

Żółte rybki

Żółte rybki

 

 

ROK  2020/2021

Czerwone rybki

 

 

Żółte rybki

 

Zielone rybki

 

 

Czerwone rybki