Wyzwania Teodora

Bocian Teodor to przyjaciel dzieci. Postanowił on  zostać profesorem i przekazywać najmłodszym wiedzę oraz pomagać zdobywać nowe umiejętności, jednocześnie mobilizując ich do jak najbardziej kreatywnych działań.
Teodor chce, by dzieci zdobyły siedem sprawności związanych ze sportem, przygotowaniem posiłku, okazaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć , dbaniem o przyrodę, a także stroną artystyczną.
Teodor, dla wszystkich, którzy podejmą wyzwanie i poradzą sobie z zadaniami przygotował nagrodę. Po każdym zadaniu dzieci otrzymają odznakę, a gdy wszystkie odznaki zostaną zebrane uczestnik zostanie nagrodzony dyplomem profesora Teodora.
Głównym celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, a także uświadomienie, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku,  a pomoc okazywana innym  jest równie ważna, jak troska o siebie samego.


Cele szczegółowe projektu to:

  • dbanie o wszechstronny i indywidualny rozwój dzieci
  • zdobywanie różnych umiejętności np. sadzenie rośliny, wykonanie pracy plastycznej, itd
  • rozwijanie umiejętności współpracy
  • wyzwalanie pozytywnych emocji
  • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
  • rozwijanie samodzielności
  • kształtowanie empatii wobec innych osób
  • kształtowanie postawy proekologicznej
  • upowszechnianie zdrowego trybu życia
  • kształtowanie postawy prospołecznej

 

Wyzwania Teodora - certyfikat

 

 

ROK  2020/2021

 

Czerwone rybki

 

 

Żółte rybki

 

Zielone rybki