Pedagogika Weroniki Sherborne czyli Ruch Rozwijający

Pedagogika Weroniki Sherborne czyli Ruch Rozwijający bazuje na prostocie i naturalności, dzięki czemu staje się metodą naturalną.
To metoda, która koncentruje się na rozwijaniu sfery emocjonalno-społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu.

 

Jej celem jest:

  • posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka,
  • rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej,
  • rozwój świadomości własnego ciała, przestrzeni  i działania w niej,
  • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu,
  • rozwój sfery emocjonalnej i społecznej, stwarzając poczucie bezpieczeństwa, odprężenia i wzajemnego zaufania,
  • stymulacja ogólnego rozwoju psychoruchowego dzieci,
  • wspomaganie procesu integracji dziecka w grupie,
  • zdobywanie pewności siebie,
  • budowanie poczucia bezpieczeństwa w swoim otoczeniu.

 

ROK  2022/2023

Czrwone rybki

Niebieskie rybki

 

ROK  2021/2022

Czrwone rybki

 

ROK  2020/2021

Niebieskie rybki

 

Żółte rybki

 

Czrwone rybki

 

 

ROK  2019/2020

 

ROK  2018/2019