Zabawy muzyczno-ruchowe

Podczas zabaw muzyczno-ruchowych dzieci zaspokajają potrzebę aktywności, także tej spontanicznej, która jest charakterystyczna na tym etapie rozwoju.
Metody, które tutaj są stosowane to: taniec, śpiew, zabawy muzyczne, rytmiczne, ruchowe, a także rozmowa.


Zabawy te spełniają wiele ważnych funkcji:

  • kształcą poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
  • integrują rówieśników,
  • uczą współpracy w grupie,
  • pozwalają na tworzenie nowych więzi społecznych,
  • przygotowują dzieci do lepszego funkcjonowania emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego w przyszłości, czy to  w szkole, czy też  w życiu codziennym,
  • rozwijają w dzieciach pozytywne zachowania,
  • kształtują motorykę; koordynację ruchowo- wzrokowo- słuchową, skoczność, szybkość, wytrzymałość, winność, zręczność i gibkość.

 

ROK  2022/2023

Czerwone Rybki

Zielone Rybki

Żółte Rybki

Czerwone Rybki

Niebieskie rybki

Czerwone Rybki

 

Niebieskie rybki

Czerwone Rybki

Niebieskie rybki

Czerwone Rybki

Czerwone Rybki

 

Niebieskie Rybki

 

Żółte Rybki

 

Żółte Rybki

 

ROK  2021/2022

Żółte Rybki

Niebieskie Rybki

Żółte Rybki

Niebieskie Rybki

Żółte Rybki

Żółte Rybki

Niebieskie Rybki

Niebieskie Rybki

Czerwone Rybki

Żółte Rybki

Żółte Rybki

 

Czerwone Rybki

Niebieskie Rybki

Zielone Rybki

 

Zielone Rybki

 

Żółte Rybki

 

 

ROK  2020/2021

 

Czerwone Rybki - powitanie lata

 

Czerwone Rybki

 

Niebieskie Rybki

 

 

Żółte Rybki

 

Niebieskie Rybki

 

 

Czerwone Rybki

 

Niebieskie Rybki

 

Żółte Rybki

 

Czerwone Rybki

 

Niebieskie Rybki

 

Żółte Rybki

 

Niebieskie Rybki

 

Zielone Rybki

 

 

ROK  2019/2020

 

Żółte Rybki

 

 

 

 

  

ROK  2018/2019