Zabawy muzyczno-ruchowe

Podczas zabaw muzyczno-ruchowych dzieci zaspokajają potrzebę aktywności, także tej spontanicznej, która jest charakterystyczna na tym etapie rozwoju.
Metody, które tutaj są stosowane to: taniec, śpiew, zabawy muzyczne, rytmiczne, ruchowe, a także rozmowa.


Zabawy te spełniają wiele ważnych funkcji:

  • kształcą poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
  • integrują rówieśników,
  • uczą współpracy w grupie,
  • pozwalają na tworzenie nowych więzi społecznych,
  • przygotowują dzieci do lepszego funkcjonowania emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego w przyszłości, czy to  w szkole, czy też  w życiu codziennym,
  • rozwijają w dzieciach pozytywne zachowania,
  • kształtują motorykę; koordynację ruchowo- wzrokowo- słuchową, skoczność, szybkość, wytrzymałość, winność, zręczność i gibkość.


ROK  2021/2022

ROK  2020/2021

 

 

 

ROK  2020