Ćwiczenia praktycznego życia

Ręce odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka. Motoryka mała odnosi się do czynności związanych z użyciem palców i dłoni. Prawidłowo rozwijająca się motoryka mała pozwala nabyć umiejętności potrzebne dziecku  w okresie późniejszej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Celem tych zajęć jest:

 • usprawnianie i stymulacja motoryki małej- precyzyjnych ruchów dłoni i palców
 • dostarczenie wrażeń dotykowych
 • poznawanie dzięki  wrażeniom dotykowym różnych kształtów i struktur materiałów
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • wzbogacanie doświadczeń sensorycznych w sferze dotykowej
 • usprawnianie percepcji wzrokowej, wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie samodzielności i wspieranie w wykonywaniu czynności samoobsługowych
 • rozwijanie  koordynacji ręka-oko
 • przygotowanie ręki do pisania

Zajęcia te:

 • niwelują napięcia mięśniowe kończyn,
 • uczą odbioru wrażeń dotykowych,
 • poprawiają sprawność całej kończyny górnej,
 • uczą prawidłowego chwytu,
 • rozwijają koncentrację uwagi.

 

ROK  2022/2023

 

Motylki

 

Motylki

 

Motylki

 

ROK  2021/2022

 

Motylki

Motylki

 

ROK  2020/2021

 

Motylki

 

Motylki

 

Motylki

 

Motylki

 

ROK  2020

Motylki