Zabawy umuzykalniające

Zajęcia umuzykalniające rozwijają poczucie rytmu, koordynację słuchowo – ruchową i słuchowo – głosową, a także pamięć i wyobraźnię muzyczną.

Muzyka to ważny czynnik wpływający na rozwój dziecka, jej słuchanie pobudza rozwój słuchu, koncentrację uwagi i pamięć muzyczną.


Celem zajęć jest :

 • rozwijanie predyspozycji i wrażliwości muzycznej,
 • kształcenie poczucia rytmu,
 • rozwijanie twórczej aktywności,
 • integracja grupy,
 • uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki,
 • wychowanie poprzez sztukę,
 • rozbudzenie  emocjonalnego stosunku dziecka do muzyki,
 • rozwijanie aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki,
 • wyzwolenie u dzieci tendencji do samo ekspresji i rozwijania inwencji twórczej poprzez formy ruchowo – muzycznosłowne,
 • uczenie nawiązywania bliskiego , serdecznego kontaktu z innymi osobami,
 • identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych,
 • kształtowanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zdolności muzycznych.

 

ROK  2022/2023

Motylki

Motylki

 

ROK  2020/2021

 

Motylki