Dzień otwarty

Dzień otwarty to czas kiedy rodzice zapisanych do naszego żłobka pociech mogą  zapoznać się z ofertą placówki, a także  razem ze swoimi dziećmi uczestniczyć w  zabawach przygotowanych przez opiekunki. Celem dni otwartych jest przede wszystkim oswojenie się z nowym miejscem, zmniejszeniem napięć emocjonalnych dziecka w pierwszych kontaktach ze żłobkiem, integracja dzieci podczas wspólnych zabaw, możliwość rozmowy rodziców z opiekunkami, a także zapoznanie z funkcjonowaniem żłobka.
Jest to okazja, by  rozwiać wszelkie wątpliwości, bo przecież powierzenie swojego najcenniejszego skarbu pod opiekę innych z pewnością nie jest łatwą decyzją.

 

ROK  2022/2023

 

 

ROK  2021/2022

 

ROK  2020/2021