Kształtujemy nasze zmysły

Dzieci wykorzystują swoje zmysły w poznawaniu różnych przedmiotów, których celem jest:

 • wzbudzanie w dziecku ciekawości świata,
 • usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej i smakowej,
 • dawanie możliwości wielozmysłowego poznawania otoczenia,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • pozytywne odziaływanie na psychikę dziecka,
 • dostarczanie przeżyć pozytywnych, atmosfery radosnej zabawy,
 • oddziaływanie na emocjonalną i psychosomatyczną sferę osobowości dziecka,
 • pobudzanie do działania,
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej,
 • obudzenie ciekawości, radość eksperymentowania,
 • usprawnienie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy,
 • reagowanie na różne bodźce słuchowe,
 • doświadczanie pojęć „cicho”, głośno”,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej,
 • nabywanie umiejętności różnicowania smaku,
 • akceptacji nowych smaków i nowych posiłków.

 

ROK  2021/2022

 

 

ROK  2020/2021