Dzień Strażaka

4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka.
Z tej okazji opiekunki starają się przybliżyć dzieciom zawód strażaka oraz ukazać przydatność tego zawodu.

Celem tych zajęć jest :

 • zapoznanie, a także utrwalenie wiadomości dzieci na temat pracy strażaka,
 • zapoznanie dzieci z atrybutami strażaka tj. wóz strażacki, ubiór, gaśnica, wąż itp.
 • budzenie szacunku dla pracy strażaka,
 • wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane z tematem zajęć,
 • zapoznanie z przyczynami i  skutkami powstawania pożarów,
 • przypomnienie sytuacji, w których wzywamy straż pożarną,
 • utrwalenie numerów alarmowych,
 • rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej, plastycznej i muzycznej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego działania i podejmowania decyzji,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi podczas zabaw i wykonywania zadań.

ROK  2021/2022