Dzień Górnika

Każdego roku odwiedza nas Górnik w swoim galowym stroju. Dzieci uwielbiają te odwiedziny, wszystkie chcą robić sobie zdjęcie z gościem, tańczyć, przymierzać czapkę z pióropuszem. Ciekawym doświadczeniem dla dzieci jest również dotykanie węgla, czy oglądanie obrazków przedstawiających pracę górników.


Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów – górnika, budzenie szacunku do ważnej i niebezpiecznej pracy górnika, wzbogacenie słownictwa dzieci w wyrażenia związane z zawodem górnika, pracą w kopalni: węgiel, wagon, lampka górnicza, kilof, świder, czako, lampas, kopalnia, maszyny górnicze, poznanie wyglądu munduru galowego górnika, opisywanie stroju roboczego górnika, rozpoznawanie węgla spośród innych skał, osłuchanie się z piosenkami o górniku.

 

ROK  2022/2023