Powitanie Jesieni

Powitanie nowej pory roku - jesieni jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą przyroda. Liście zmieniają kolory, spadają z drzew. Na niebie możemy zobaczyć klucze odlatujących ptaków. Pani Jesień przynosi nam dary w postaci kasztanów, orzechów czy grzybków.


Celem tych zajęć jest m.in.:

  • uświadomienie dzieciom zmian nadchodzących w przyrodzie,
  • rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody,
  • pomoc w  zrozumieniu konieczności zachowania ekologicznej postawy wobec środowiska przyrodniczego.

 

ROK  2023/2024

Tygryski

Żabki

 

ROK  2021/2022

Żabki

Tygryski

 

 

ROK  2021/2022

Tygryski

 

Żabki

 

ROK  2020/2021

 

Tygryski