Wyzwania Teodora

Bocian Teodor to przyjaciel dzieci. Postanowił on  zostać profesorem i przekazywać najmłodszym wiedzę oraz pomagać zdobywać nowe umiejętności, jednocześnie mobilizując ich do jak najbardziej kreatywnych działań.
Teodor chce, by dzieci zdobyły siedem sprawności związanych ze sportem, przygotowaniem posiłku, okazaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć , dbaniem o przyrodę, a także stroną artystyczną.
Teodor, dla wszystkich, którzy podejmą wyzwanie i poradzą sobie z zadaniami przygotował nagrodę. Po każdym zadaniu dzieci otrzymają odznakę, a gdy wszystkie odznaki zostaną zebrane uczestnik zostanie nagrodzony dyplomem profesora Teodora.
Głównym celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, a także uświadomienie, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku,  a pomoc okazywana innym  jest równie ważna, jak troska o siebie samego.


Cele szczegółowe projektu to:

  • dbanie o wszechstronny i indywidualny rozwój dzieci
  • zdobywanie różnych umiejętności np. sadzenie rośliny, wykonanie pracy plastycznej, itd
  • rozwijanie umiejętności współpracy
  • wyzwalanie pozytywnych emocji
  • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
  • rozwijanie samodzielności
  • kształtowanie empatii wobec innych osób
  • kształtowanie postawy proekologicznej
  • upowszechnianie zdrowego trybu życia
  • kształtowanie postawy prospołecznej

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Raportu końcowego projektu Wyzwania Teodora

Raport końcowy Wyzwania Teodora (1501 KB, PDF)

 

 

ROK  2020/2021

Żabki - Odznaka antynudka

 

Tygryski - Odznaka pomocnej dłoni

 

 

Żabki - Odznaka artystyczna dusza

 

 

 

Żabki - Odznaka kuchcikowego mistrza

 

 

Żabki - Odznaka przyjaciela przyrody

 

 

 

Żabki - Odznaka zdrowego osiłka

 

 

Żabki - Powitanie Bociana Teodora

 

 

Tygryski - Odznaka przyjaciela przyrody

 

 

Tygryski - Odznaka antynudka

 

Tygryski - Odznaka artystyczna dusza

 

Tygryski - Odznaka kuchcikowego mistrza