Kadra

W Zespole Żłobków Miejskich w Rybniku pracuje wykwalifikowana kadra, posiadająca doświadczenie i kochająca dzieci.

 

Pani Dyrektor dba o całokształt placówki i czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i pracowników.

Opiekunowie z wielkim zaangażowaniem tworzą scenariusze zajęć i realizują je, prowadząc ciekawe zajęcia dla dzieci.

Pracownik administracyjny koordynuje wszelkie czynności związane z bezusterkowym funkcjonowaniem żłobka.
Pani logopeda wspomaga rozwój mowy naszych dzieci, poprzez interesujące zabawy.

Pani psycholog wspiera dzieci, rodziców i personel, czuwa by rozwój dzieci przebiegał prawidłowo.

Położna wspiera opiekunów i chętnie bawi się z dziećmi, pilnując by nikomu nie stała się krzywda.

Pani intendentka prowadzi dokumentację finansową dotyczącą żywienia w żłobku oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie kuchni, czuwa nad stanem magazynów.

Pani dietetyk liczy kalorie i dba by na talerzu było kolorowo, bardzo chętnie tworzy urozmaicone jadłospisy i czuwa nad dietami dzieci.

Kucharki przygotowują przepyszne posiłki dla dzieci.

Pracownicy obsługi dbają o porządek na salach, korytarzu i w pomieszczeniach biurowych.

Pan konserwator nadzoruje pracę wszystkich urządzeń technicznych i dba o czystość w ogrodzie.

 

 

W naszym żłobku panuje miła i życzliwa atmosfera, a dzieci czują się bezpiecznie i dobrze.

 

Poznaj nas bliżej :)

 

n fot Aleksandra Baldyga

mgr Aleksandra Bałdyga
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, na kierunku pedagogika, uzyskała tytuł magistra w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Nauczyciel montessoriański (dyplom propedeutycznego kursu pedagogiki Marii Montessori wydany przez Komisję egzaminacyjną Polskiego Stowarzyszenia Montessori) i arteterapeuta  (certyfikat wydany przez Śląskie Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości).

 

Brała udział w warsztatach metodycznych: Zaczarowany świat papieru (org. Przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”) oraz w konferencjach m.in.: „Nowe Przestrzenie Edukacji”, „Europejskie Modele Wychowania”, „Edukacja przez słowo, obraz, dźwięk”. Uczestniczyła w szkoleniu: „Żłobki i inne formy opieki nad dziećmi do lat 3 ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad takimi placówkami” oraz „Ochrona danych osobowych – podstawy prawne, obowiązki i dokumentacja z uwzględnieniem zmian od 25 maja 2018 r. (RODO)”. Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P/Pożarowy. Uzyskała zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, zakończonej egzaminem z wynikiem pozytywnym. Otrzymała Certyfikat z uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji "Wszechstronne wspieranie dziecka z trudnościami rozwojowymi w żłobku - Żłobek bez barier". Ukończyła kurs pt.: „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Kurs dla profesjonalistów.” - przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Brała również udział w kursie pt.: „Bezpieczny i przyjazny żłobek”, organizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”. Brała udział w konferencji organizowanej przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej pt.: „Przygotowywanie stron www i edukacyjnych materiałów cyfrowych zgodnie z zasadami dostępności WCAG” oraz uzyskała zaświadczenie z kursu: „Nabór ciągły żłobki VULKAN dla organu prowadzącego. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji”.

 

Jej doświadczenie w pracy z małymi dziećmi sięga już jubileuszu, bowiem w wieku 15-stu lat rozpoczęła swoją pierwszą miesięczną praktykę w Domu Małego Dziecka jako licealistka pierwszej klasy Liceum Medycznego na kierunku opiekunka dziecięca. Następnie kontynuowała swój zawód opiekunki dziecięcej w Niepublicznym Żłobku Montessori - Skrzat w Rybniku, gdzie przepracowała 22 lata.

 

Podczas swojej kariery zawodowej nie próżnowała. Z czasem bierne słuchanie wykładów na konferencjach przestało jej wystarczać, dlatego zaczęła czynnie w nich uczestniczyć. Występowała z tematami związanymi ze wspomaganiem rozwoju małych dzieci i dzięki takiemu zaangażowaniu ma na swoim koncie kilka publikacji:

 

 

mgr Aleksandra Bałdyga od 1.11.2017 r. pełniła funkcję dyrektora Miejskiego Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku. Od 01.01.2020 r. pełni funkcję dyrektora w Zespole Żłobków Miejskich w Rybniku. Pracę dyrektora traktuje jako wyzwanie, które pozwoli jej przekazać praktyczną wiedzę pracownikom, podzielić się zdobytym doświadczeniem i organizować zajęcia w sposób właściwy i uporządkowany, kierując się rozwojem i bezpieczeństwem dzieci. Zdaje sobie sprawę z ponoszenia odpowiedzialności za całokształt funkcjonowania placówki, gwarancję należytej opieki jak i zarządzania placówką zgodnie z określonymi przepisami i ustawami.

 

Ma świadomość szczególnej złożoności cech statusu dyrektora, bowiem występuje on w różnych rolach. To nie tylko przełożony dla pracowników i wychowawca dzieci, ale również gospodarz odpowiedzialny za finanse i stan majątku placówki, którą reprezentuje na zewnątrz.

 

Jest osobą pogodną, życzliwą i uśmiechniętą. Kocha dzieci, lubi pracować, wyznacza sobie konkretne cele zawodowe i konsekwentnie je realizuje. Jest otwarta na nowe pomysły, personel wie, że może z nią porozmawiać o wszystkim.

 

 


 

Miejski Żłobek Wesoła Rybka w Rybniku


k05 kadra zlobek sabina smolkamgr Sabina Smołka -
opiekunka, pielęgniarka, pomoc kadrowa, odpowiedzialna za prowadzenie inwentarza ZŻM

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie – Filia w Katowicach o specjalności wczesnoszkolna pedagogika zintegrowana. Z pierwszego zawodu pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego w Bytomiu. Dodatkowo ukończyła kurs komputerowy, warsztaty biznesu i wolnej przedsiębiorczości. Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P/Pożarowy. Jest osobą pogodną, odpowiedzialną, zorganizowaną, posiada łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”.

 

 

 

 

 


k05 kadra zlobek marzena siwekMarzena Siwek -
opiekunka, pomoc w przygotowywaniu postępowań zamówień publicznych, koordynator Miejskiego Żłobka Wesoła Rybka

Absolwentka kursu opiekunka dziecięca w Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi zdobyła  odbywając staż w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka. Odbyła szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP oraz P. Pożarowy.
Jest osobą sumienną, cierpliwą, konsekwentną i pogodną.
Prywatnie mama dwójki dzieci, dzięki którym pokochała pracę z najmłodszymi. Każda chwila spędzona z dziećmi daje jej dużo radości i satysfakcji.

 

 

 

 

 

 

 

CZERWONE RYBKI

 

 

k05 kadra zlobek iwona janus franicamgr Iwona Janus-Franica - opiekunka, wychowawca grupy Czerwone rybki

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Pedagogika socjalna i opiekuńcza oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, gdzie ukończyła kierunek Pedagogikę resocjalizacyjną z terapią pedagogiczną.
Ukończyła kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP i  P-Pożarowy. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła odbywając praktyki m.in. w Domu Małego Dziecka w Rybniku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku, jak również odbywając staż w Przedszkolu nr 43 w Rybniku.
Przez ostatnie 9 lat pracowała jako opiekunka dziecięca w Klubie Malucha „Balbinka”. Jest spokojną, cierpliwą i życzliwą osobą. Pracę z dziećmi traktuje jako pasję i misję polegającą na kształtowaniu właściwego wychowania dzieci.

 

 

 

 

 

k05 kadra zlobek barbara pieczka

Barbara Pieczka  - opiekunka

Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe im. Feliksa Białego w zawodzie opiekunka dziecięca.
Doświadczenie i umiejętności w pracy z małymi dziećmi zdobyła podczas dwuletniej praktyki zawodowej w żłobku na terenie Rybnika. Odbyła szkolenie BHP i Ppoż.
Jest osobą wrażliwą, troskliwą kochającą dzieci. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji i radości.Prywatnie mama dwójki dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

n fot Iwona Rojczyk

Iwona Rojczyk - opiekunka

Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi zdobywała odbywając staż w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku. Ukończyła kurs opiekunki w żłobku by poszerzyć doświadczenie praktyczne aspektami wiedzy teoretycznej. Odbyła szkolenie z pierwszej pomocy oraz BHP. Jest osobą wrażliwą, sumienną a praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji. Jest osobą otwartą na poszerzanie wiedzy związanej z zawodem. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci wolny czas spędza na wspólnych wycieczkach. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej". Organizowany przez Akademię Oświaty - Placówka Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

 

 

 

 

 

 

n fot Wiktoria KurowskaWiktoria Kurowska - opiekunka

Absolwentka kursu Krajowego Instytutu Medycznego - opiekun w żłobku.
Jest osobą z dużą dozą empatii przy jednoczesnej konsekwencji w działaniu, co daje dzieciom duże poczucie bezpieczeństwa.
Świetnie radzi sobie z dziećmi, które mają problemy w komunikowaniu się z otoczeniem. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła wspierając przez ostatnie 3 lata Rodzinne Domy Dziecka. Od najmłodszych lat jej pasją i pracą dodatkową była opieka nad najmłodszymi.
Odbyła szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz szkolenie BHP. Ukończyła szkolenie z elementów Batti Strauss. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej". Organizowany przez Akademię Oświaty - Placówka Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

 

 

 

 

 

 

NIEBIESKIE RYBKI

 


n fot Edyta Wieczorekmgr Edyta Namyślak -
opiekunka, terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog, wychowawca grupy Niebieskie rybki

Jej droga edukacyjna w zdobyciu zawodu rozpoczęła się maturą, którą zdała w 1995 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Rydułtowach. Przez kolejne 2 lata uczyła się w Policealnej Szkole Zawodowej na kierunku - Terapeuta Zajęciowy. Ta szkoła zainspirowała ją, by dalej pogłębiać wiedzę. W latach 1997-2000 zaocznie studiowała w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach i uzyskała tytuł licencjata pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki. Po 9 latach zdecydowała się uzupełnić swoje wykształcenie i podjęła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim.  W lipcu 2011 roku uzyskała tytuł magistra pedagogiki o specjalności  Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Zdobycie tego wykształcenia pozwoliło jej na podjęcie pracy w przedszkolu, najpierw jako pomoc nauczyciela w najmłodszej grupie, a później jako nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej. Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P/Pożarowy. Praca z małymi dziećmi daje jej dużo satysfakcji, cieszy się, że może pracować w swoim wyuczonym zawodzie. Kieruje się indywidualnym podejściem do dziecka.  Preferuje  zajęcia ruchowe połączone z muzyką i śpiewem oraz  wierszyki z pokazywaniem. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej". Organizowany przez Akademię Oświaty - Placówka Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Ukończyła kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie wychowania małego dziecka (0–3 r.ż.).

 

 

k05 kadra zlobek aneta jedrzejeklic. Aneta Sobik - opiekunka

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi zdobyła odbywając staż w Domu Dziecka w Rybniku oraz praktykę w Stowarzyszeniu 17-tka. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję zarówno zawodową jak i osobistą. Potrafi łatwo nawiązywać kontakty z dziećmi. Jest osobą cierpliwą, pogodną i odpowiedzialną. Odbyła szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz szkolenie BHP i P-poż. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” i "Elementy aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss oraz inne zabawy muzyczne" organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”. Ukończyła kurs: „Sprytni motorycznie. Wspieranie rozwoju motoryki dużej u dzieci".


 

 

 

 

 

k06 kadra zlobek iwona ekiertIwona Ekiert - opiekunka

Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe im. Feliksa Białego w Rybniku o profilu Opiekunki dziecięcej. Obecnie jest studentką Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na WSPA w Lublinie. Doświadczenie jako opiekunka zdobywała w prywatnych żłobkach na terenie Rybnika i Raciborza.
Ukończyła warsztaty: Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli wczesnego dzieciństwa, Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss, Kolorowe emocje – czyli co żłobkowe ciocie wiedzieć powinny oraz Logorytmikę na domowo. Odbyła szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz szkolenie BHP.
Praca z małymi dziećmi oraz możliwość obserwacji ich rozwoju i zdobywania przez nie nowych umiejętności sprawia jej ogromną przyjemność i satysfakcję.


 

 

 

k06 kadra zlobek paulina muszerPaulina Muszer - opiekunka

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym. Ukończywszy szkołę policealną zdobyła tytuł opiekunki dziecięcej. Aktualnie edukuje się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, by zdobyć tytuł magistra. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w jednym z prywatnych żłobków w Rybniku. Ukończyła szkolenia m.in. z pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP oraz P-POŻ. Posiada takie certyfikaty jak: Polski Język Migowy na poziomie A1, "Wspomaganie i stymulowanie mowy małego dziecka w pracy opiekuńczo - wychowawczej", "Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss", "Animacje żłobkowe - twórcze zabawy z maluchem (0-4 lata)",  "Wspieranie rozwoju dziecka z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne".
Dba, by dzieci w ciepłej i przyjaznej atmosferze mogły rozbudzać swoją ciekawość i rozwijać swój potencjał. Stara się dostrzegać indywidualne potrzeby dzieci oraz ich zainteresowania, a także wspierać ich harmonijny rozwój. Dokłada wszelkich starań, aby dzieci w Żłobku czuły się bezpieczne, radosne i szczęśliwe. Uśmiech dziecka jest dla niej najlepszą nagrodą. Prywatnie szczęśliwa i spełniona mama małej Olgi. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej". Organizowany przez Akademię Oświaty - Placówka Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.


 

ŻÓŁTE RYBKI

 

 

n fot Agnieszka Strzedula

mgr Agnieszka Strzedula - opiekunka, wychowawca grupy Żółte rybki

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, a także Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, gdzie ukończyła kierunek Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabyła podczas wolontariatu w bibliotece oraz w trakcie licznych praktyk zawodowych w przedszkolu, w szkole i w żłobku. Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P-Pożarowy. Jest osobą cierpliwą, troskliwą, pomocną oraz odpowiedzialną. Praca z dziećmi daje jej satysfakcję. Jest otwarta na poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności. Najważniejszym celem w jej pracy jest to, aby każde dziecko czuło się bezpieczne, szczęśliwe, ważne i potrzebne. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej". Organizowany przez Akademię Oświaty - Placówka Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

 

 

 

 

n fot Mariola MazurekMariola Mazurek - opiekunka

Ukończyła szkołę Policealna o profilu opiekunka środowiskowa. Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi zdobyła odbywając staż w Miejskim Żłobku  Wesoła Rybka w Rybniku.  Praca z dziećmi i współpraca  z ich rodzicami sprawia jej przyjemność i daje satysfakcję. Jest osobą opiekuńczą,  energetyczną i komunikatywną. Odbyła szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.  Wolny czas spędza najchętniej na wycieczkach po za miasto.

 

 

 

 

 

 

 

 

k06 kadra zlobek sabina psota

Sabina Psota  - opiekunka, terapeuta zajęciowy

Ukończyła Liceum Medyczne w Zespole Szkół Medycznych im. Dr. Feliksa Białego na kierunku opiekunka dziecięca. Podczas czteroletniej nauki zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi odbywając praktyki w żłobkach i Domu Małego Dziecka. Zainteresowana pracą terapeuty zajęciowego postanowiła zdobyć taki zawód i ukończyła ten kierunek w Medycznym Studium Zawodowym. Pracowała z osobami niepełnosprawnymi.
Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P/Pożarowy, zdobyła zaświadczenie uczestnictwa w Warsztatach „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone”, certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu kursu „RODO- szkolenie z nowych zasad ochrony danych osobowych”, certyfikat ukończenia szkolenia specjalistycznego ”Prawo rodzinne zagadnienia praktyczne”, zaświadczenie o ukończeniu kursu języka angielskiego ”Britannia” oraz uczęszczała na kurs języka angielskiego w szkole Pascal Connect w Rybniku. Certyfikat szkolenia ,,Metody stymulacji dzieci – pedagogika Montessori”.
Jest osobą otwartą na poszerzanie wiedzy, pogodna, łatwo nawiązująca kontakt z dziećmi. Gra na gitarze, lubi czytać  oraz aktywnie spędzać czas wolny na wycieczkach górskich. Prywatnie mama. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej". Organizowany przez Akademię Oświaty - Placówka Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

 

 

k08 kadra zlobek karolina bienia urygaLic. Karolina Bienia-Uryga

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z specjalnością dodatkową terapia pedagogiczna. Dalej studiująca i podnosząca swoje kwalifikacje.
Odbyła szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacji, BHP i P-Pożarowy. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła dzięki odbytym praktykom w żłobku, przedszkolu i szkole, a także w pracy w żłobku. Jest osobą cierpliwą, empatyczną, opiekuńczą i otwartą. Do swojej pracy podchodzi odpowiedzialnie dbając o bezpieczeństwo, rozwój i samopoczucie dziecka. Praca z najmłodszymi daje jej poczucie satysfakcji i spełnienia. W wolnych chwilach czyta książki oraz ćwiczy fitness.

 

 

 

 

 

 

ZIELONE RYBKI

 

 

n fot Edyta Plusamgr Edyta Płusa - opiekunka, wychowawca grupy Zielone rybki

Absolwentka Uniwersytetu  Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach o kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną.Ukończyła kurs z zakresu pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacji, BHP i P-Pożarowy. Dotychczas swoje umiejętności pedagogiczne rozwijała pracując w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu „Hula-Hop” w Zalesiu Górnym oraz w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu Motessori „Bajtuś 3” w Rybniku. Zdobyte umiejętności utwierdziły ją w przekonaniu, że praca z dziećmi jest nie tylko obraną  ścieżką rozwoju zawodowego, ale także pasją, przynoszącą jej wiele radości i satysfakcji. Kocha dzieci. Jestem osobą kreatywną, uczuciową i konsekwentną, która szybko nawiązuje dobry kontakt z dziećmi. Potrafi zaabsorbować czas tak, aby każda chwila spędzona z dziećmi ukazywała uśmiech i zadowolenie, bo „Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”. Dokłada wszelkich starań, aby dzieciom prawidłowo przekazywać  wartości i zasady etyczne już od wczesnego dzieciństwa. Uważa, że w procesie wychowania potrzebna jest muzyka i ruch, która towarzyszy jej każdego dnia. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej". Organizowany przez Akademię Oświaty - Placówka Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

 

 

k06 kadra zlobek emilia denczykmgr Emilia Deńczyk - opiekunka

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, a także Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, gdzie ukończyła kierunek pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs BHP oraz P-Pożarowy. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywała podczas praktyk zawodowych w świetlicy środowiskowej w szkole oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku. W czasie studiów pedagogicznych pracowała jako opiekunka dziecka niepełnosprawnego w domu prywatnym. Praca ta pozwoliła jej poszerzyć jak i zdobyć nowe doświadczenie w pracy pedagogicznej. Przez ostatnie 3 lata pracowała jako terapeuta zajęciowy - Warsztat Aktywnej Integracji w Suminie. Praca z osobami niepełnosprawnymi pokazała jej jak ważna jest empatia w pracy pedagogicznej, tolerancja oraz pokora w pokonywaniu trudności dnia codziennego. Jest miłą, opiekuńczą i cierpliwą osobą. Jej otwartość i wrażliwość wpływa na szybkie nawiązywanie kontaktów z dzieckiem. W swojej pracy pedagogicznej kieruje się indywidulanym podejściem do każdego dziecka - "Pomóż mi samemu to zrobić". Praca z najmłodszymi daje jej dużo satysfakcji i jest motywacją do rozwoju osobistego. Prywatnie kocha czytać książki.

 

 

k08 kadra zlobek aneta smyczekmgr Aneta Smyczyk - opiekunka

Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Pedagogika oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna-wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Ukończyła kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP i P-Pożarowy. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabyła podczas pracy jako pedagog szkolny oraz podczas licznych praktyk zawodowych w szkole podstawowej, w klasach 1-3 i przedszkolu. Jest osobą cierpliwą, empatyczną i odpowiedzialną. Najważniejsze jest dla niej bezpieczeństwo dzieci, ich dobre samopoczucie oraz harmonijny rozwój. Wolny czas uwielbia spędzać z rodziną.

 

 

 

 

 

 

n fot Sylwia Ogorzelska

Sylwia Ogorzelska - opiekunka

Ukończyła Liceum Medyczne im. Dr. Feliksa Białego w Rybniku - wydział opiekunek dziecięcych. Doświadczenie zawodowe w pracy z małymi dziećmi nabyła odbywając praktyki w żłobkach na terenie Rybnika oraz Domu Małego Dziecka. Pracowała również kilka lat, opiekując się dziećmi w prywatnych domach. Jest osobą pogodną, wesołą , empatyczną. Praca z dziećmi daje jej energię oraz mobilizuje do zdobywania nowych umiejętności. W wolnych chwilach lubi czytać książki,  jak również udzielać się w dziedzinie fitness.

 

 

 

 

 

 

 

 

Żłobek nr 2 - Elektrownia

k05 kadra zlobek anna kielerAnna Kieler - opiekunka, pracownik obsługi, koordynator Miejskiego Żłobka nr 2

Ukończyła Liceum Medyczne im. Dr Feliksa Białego w Rybniku wydział opiekunek dziecięcych oraz jest absolwentem Medycznego Studium Zawodowego wydział Fizjoterapii. Doświadczenie i umiejętność w pracy z małymi dziećmi zdobyła na wielomiesięcznych praktykach w żłobkach na terenie Rybnika  oraz Domu Małego Dziecka. Jako fizjoterapeutka posiada wiedzę między innymi  z zakresu anatomii i prawidłowego rozwoju dzieci oraz umiejętności praktyczne z kinezyterapii , fizykoterapii i masażu leczniczego. Posiada kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej oraz prewencji wad postawy. Praca z dziećmi jest dla niej fascynująca i sprawia  wiele radości. Uśmiech na twarzach i możliwość rozwoju indywidualnych cech i zainteresowań dzieci jest dla niej najważniejsza. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”.

 

 

 

 

 

MOTYLKI

 


k05 kadra zlobek barbara biskupek magieramgr Barbara Biskupek-Magiera -
opiekunka, wychowawca grupy Motylki

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, gdzie ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika (specjalność Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym) oraz studia magisterskie (specjalność Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną). Dzięki temu, zdobyła wymaganą wiedzę oraz kompetencje z zakresu możliwości rozwijania potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada także certyfikat ukończenia kursu z zakresu pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacji, dodatkowo ukończyła kurs BHP i P-Poż. Jest osobą odpowiedzialną, cierpliwą, troskliwą, energiczną i zdyscyplinowaną. Szybko nawiązuje kontakty z dziećmi. Praca z dziećmi jest dla niej realizacją pasji i najlepszą okazją do rozwoju osobistego. Już w trakcie studiów, przez okres 4 lat pracowała jako niania w domu prywatnym, gdzie zdobyła wiele umiejętności i doświadczeń. Ponadto odbyła też praktyki w przedszkolu i szkole w klasach 1-3, gdzie miała możliwość sprawdzenia swoich kompetencji. Pracowała również jako opiekunka dziecięca w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku, gdzie mogła bardziej poszerzyć swoje doświadczenie w pracy z dziećmi. Prywatnie jest  mamą rocznego dziecka.

 

 

 

n fot Paulina MieraPaulina Miera - opiekunka

Ukończyła szkołę policealną o profilu Opiekunka dziecięca oraz kurs opiekunki w żłobku, aby poszerzyć swoje doświadczenie.
Pracowała jako wolontariusz w Zespole Żłobków Miejskich.
Zdobyła certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jest certyfikowaną instruktorką Zabaw z Chustą Klanza. Uczestniczyła w warsztatach: ,,Balonowe fantazje”. Jest osobą wrażliwą, pogodną i uśmiechniętą. Kocha dzieci, praca z nimi daje jej wielką radość oraz możliwość spełnienia zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

k07 kadra zlobek anna gabrielczykAnna Gabrielczyk - opiekunka

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz kurs opiekuna w żłobku. Posiada certyfikat pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyła szkolenie BHP i p-poż.

Jest osobą wrażliwą, odpowiedzialną i empatyczną, a praca z dziećmi sprawia jej wiele radości oraz dodaje enegrii do dalszego działania.

 

 

 

 

 

 

 

Żłobek nr 3 - Boguszowice

 


n fot Katarzyna MuchaLic. Katarzyna Mucha - 
opiekunka, koordynator Miejskiego Żłobka nr 3

Ukończyła Liceum Medyczne o profilu opiekunka dziecięca. Następnie podjęła naukę w Medycznym Studium Zawodowym na kierunku terapeuta zajęciowy. W tym też zawodzie posiada ponad 18-letnie doświadczenie. Jest również absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Ponadto ukończyła kurs Opiekuna w Żłobku, by jeszcze lepiej przygotować się do pracy z dziećmi. Posiada także certyfikat ukończenia kursu z zakresu Pierwszej Pomocy, jak również BHP. Brała udział w warsztatach prowadzonych przez Panią psycholog Katarzynę Wnęk-Joniec „Integracja i komunikacja”. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”. Liczne praktyki w żłobkach, Domu Małego Dziecka, oddziale pediatrycznym, Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Upośledzonych Umysłowo i Ruchowo, a także przedszkolu czy szkole pomogły zdobyć potrzebne doświadczenie w pracy z dziećmi.
Jest osobą uśmiechniętą, opiekuńczą, troskliwą. Łatwo nawiązującą kontakt z najmłodszymi. Praca z małymi dziećmi daje jej dużo radości i satysfakcji. Jest osobą otwartą na poszerzenie wiedzy związanej z zawodem.

 

 

 

ŻABKI

 

n fot Wioletta Swiadermgr Wioletta Świąder - opiekunka, wychowawca grupy Żabki

Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i  uzyskała  tytuł magistra teologii z przygotowaniem pedagogicznym. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała na praktykach zawodowych oraz jako nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Skorczycach.
Ukończyła kurs uzupełniający dla opiekuna w żłobku, kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, kurs BHP. Jest osobą wrażliwą, kreatywną, sumienną. Kocha dzieci, a praca z nimi daje jej wiele radości. Uważa, że w przekazywaniu wiedzy maluchom, najlepiej sprawdza się połączenie nauki z zabawą. W swojej codziennej pracy z najmłodszymi, stara się dbać należycie o ich harmonijny rozwój, a do każdego dziecka podchodzi indywidualnie. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej". Organizowany przez Akademię Oświaty - Placówka Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

 

 

 
n fot Martyna KonsekMartyna Konsek -
opiekunka

Ukończyła liceum ogólnokształcące oraz kurs opiekuna w żłobku. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w jednym z prywatnych żłobków w Rybniku. Posiada certyfikat pierwszej pomocy przedmedycznej. Ukończyła szkolenia: „Adaptacja dziecka w przedszkolu – jak to dobrze zrobić?” organizowane przez Akademię Edukacji i Rozwoju Majki Jeżowskiej, „Zabawy z dzieckiem ze spektrum autyzmu" , „Rozwój mowy poprzez zabawę”, „Bajkoterapia w żłobku i przedszkolu", „Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym”, „Wspieranie rozwoju dziecka z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Coaching jako metoda wspierająca rozwój dziecka w żłobku i przedszkolu” organizowane przez Sonmar – Sonię Michalik.
Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość i możliwość spełnienia zawodowego. Jest osobą cierpliwą, wrażliwą i sumienną. Zależy jej, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej". Organizowany przez Akademię Oświaty - Placówka Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

 

 
k05 kadra zlobek michalina terleckaMichalina Terlecka -
opiekunka

Ukończyła liceum ogólnokształcące oraz dwuletnią policealną szkołę o profilu opiekunki dziecięcej.

Posiada certyfikat pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeszła szkolenie BHP oraz P-poż. Lubi pracę zdziećmi i dba o ich dobre samopoczucie w grupie. Jest osobą odpowiedzialną, opiekuńczą i sumiennie wykonuje swoją pracę. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej". Organizowany przez Akademię Oświaty - Placówka Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

 

 

 

 

 

 

 

 

TYGRYSKI

 

n fot Anna Kuczeramgr Anna Kuczera - opiekunka, wychowawca grupy Tygryski

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie  Śląskim w Katowicach o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Pisząc pracę magisterską prowadziła badania eksperymentalne dotyczące wpływu muzyki klasycznej na twórczą aktywność plastyczną małych dzieci. Zebrane wyniki potwierdziły korzystny wpływ muzyki co objawiało się twórczymi pracami plastycznymi. W swojej pracy w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku wykorzystuje ten element stymulacji twórczego rozwoju plastycznego. Ukończone studia pozwoliły jej nie tylko na zdobycie wiedzy teoretycznej niezbędnej do zawodu opiekunki i nauczycielki, ale również umożliwiły odbywanie praktyk w przedszkolach i szkołach podstawowych. Dodatkowo ukończyła kurs BHP i P-Poż. Zdobyła certyfikat pierwszej pomocy przedmedycznej. Praca z dziećmi sprawia jej wielką radość i możliwość spełnienia zawodowego. Jest pogodną, zawsze uśmiechniętą i ciepłą osobą. Praca z małymi dziećmi jest dla niej pasją. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”. Ukończyła kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie wychowania małego dziecka (0–3 r.ż.).

 

 


n fot Joanna NieklanJoanna Niekłań -
opiekunka

Ukończyła Liceum Medyczne im. Dr. Feliksa Białego w Rybniku na kierunku opiekunka dziecięca. W czasie trwania nauki zdobyła wiedzę i doświadczenie aby jak najlepiej przygotować się do wykonywania zawodu. Przez cztery lata nauki odbyła praktyki w żłobkach oraz w Domu Małego Dziecka w Rybniku. Ostatnie 3,5 roku pracowała jako pomoc nauczyciela w Przedszkolu nr 50 w Rybniku. W pracy zajmowała się dziećmi z najmłodszych grup w wieku 2,5 oraz 3 lata. Posiada certyfikat ukończenia kursu z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej jak również szkolenie BHP oraz P-poż. Jest osobą odpowiedzialną, sumienną, cierpliwą i rzetelnie podchodzącą do swoich obowiązków. Stara się rozumieć potrzeby najmłodszych. Najważniejsze dla  niej jest bezpieczeństwo dzieci oraz aby dobrze się czuły ze swoimi rówieśnikami. Jest osobą uśmiechnięta, pogodna, pozytywnie nastawioną do życia. Praca z dziećmi daje jej satysfakcje i zadowolenie. Bardzo się cieszy, że mogła wrócić do swojego zawodu.

 

 

 

 

n fot Monika JarczokMonika Jarczok - opiekunka / pielęgniarka

Ukończyła Liceum Medyczne w Wodzisławiu Śląskim wydział pielęgniarstwo oraz odbyła kurs opieki i staż  w Niepublicznym Żłobku Montessori. Doświadczenie nabyła pracując ponad 3 lata w punkcie opieki dziennej w Rybniku, gdzie zajmowała się piątką dzieci w wieku 1-3 lat. Jest osobą łagodną, cierpliwą i odpowiedzialną. Praca z dziećmi daje jej dużą radość, uczucie spełnienia i bycia potrzebnym. Prywatnie jest mamą trójki dzieci w tym nastoletnich bliźniaków. Kocha książki , zwierzęta i wycieczki poza miasto.
Odbyła szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie bhp i p-poz. Posiada certyfikaty ukończenia kursów: ,,Zmysłoterapia" oraz ,,Wczesne objawy spektrum autyzmu u dzieci". Uczestniczyła w warsztatach pt.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców - jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły" oraz „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”. Ukończyła kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie wychowania małego dziecka (0–3 r.ż.).