Kadra

W Zespole Żłobków Miejskich w Rybniku pracuje wykwalifikowana kadra, posiadająca doświadczenie i kochająca dzieci.

 

Pani Dyrektor dba o całokształt placówki i czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i pracowników.

Opiekunowie z wielkim zaangażowaniem tworzą scenariusze zajęć i realizują je, prowadząc ciekawe zajęcia dla dzieci.

Pracownik administracyjny koordynuje wszelkie czynności związane z bezusterkowym funkcjonowaniem żłobka.

Pani psycholog wspiera dzieci, rodziców i personel, czuwa by rozwój dzieci przebiegał prawidłowo.

Położna wspiera opiekunów i chętnie bawi się z dziećmi, pilnując by nikomu nie stała się krzywda.

Pani intendentka prowadzi dokumentację finansową dotyczącą żywienia w żłobku oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie kuchni, czuwa nad stanem magazynów.

Pani dietetyk liczy kalorie i dba by na talerzu było kolorowo, bardzo chętnie tworzy urozmaicone jadłospisy i czuwa nad dietami dzieci.

Kucharki przygotowują przepyszne posiłki dla dzieci.

Pracownicy obsługi dbają o porządek na salach, korytarzu i w pomieszczeniach biurowych.

Pan konserwator nadzoruje pracę wszystkich urządzeń technicznych i dba o czystość w ogrodzie.

 

 

W naszym żłobku panuje miła i życzliwa atmosfera, a dzieci czują się bezpiecznie i dobrze.

 

Poznaj nas bliżej :)

 

 

Miejski Żłobek Wesoła Rybka w Rybniku

 


kadra zlobek p dyrektor

mgr Sylwia Płukis - Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej oraz socjologii o specjalizacji coaching i psychologia społeczna Collegium Civitas w Warszawie.

Studiowała politologię o specjalności Zarzadzanie Rozwojem Społeczności Lokalnej w Collegium Civitas. Posiada dyplom Pracownika Socjalnego.
Akredytowany coach ICF na poziomie ACC,  certyfikowany mediator. Ukończony kurs doskonalący Metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.
Prowadziła kursy dla opiekunek dziecięcych , a także treningi wychowawcze oraz warsztaty z komunikacji empatycznej według NVC dla rodziców.
W latach 2011-2013 wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wodzisławiu Śląskim.
Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w Klubie Malucha, który tworzyła i którym zarządzała oraz podczas wieloletniej pracy warsztatowej oraz terapeutycznej.
W pracy z dziećmi ceni ich ciekawość świata, naturalną ekspresję i ufność, których można uczyć się od najmłodszych.
Matka trójki dorosłych i dorastających dzieci. W czasie wolnym ceni dobrą książkę, jogę i spacery z psem. Kocha podróże i długie rozmowy o życiu.

 


kadra zlobek sabina smolka2mgr Sabina Smołka -
z-ca Dyrektora, kierownik Miejskiego Żłobka Wesoła Rybka

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie – Filia w Katowicach o specjalności wczesnoszkolna pedagogika zintegrowana. Z pierwszego zawodu pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego w Bytomiu. Dodatkowo ukończyła kurs komputerowy, warsztaty biznesu i wolnej przedsiębiorczości. Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P/Pożarowy. Jest osobą pogodną, odpowiedzialną, zorganizowaną, posiada łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”.

 

 

 

 

 

 

 
kadra zlobek marzena siwek2Marzena Siwek -
dział administracji, opiekunka

Absolwentka kursu opiekunka dziecięca w Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi zdobyła  odbywając staż w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka.
Przygotowuje zamówienia publiczne oraz prowadzi przetarg na zakup żywności. Swoje kwalifikacje podnosi uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach.
Odbyła szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP oraz P. Pożarowy.
Jest osobą sumienną, cierpliwą, konsekwentną i pogodną.

 

 

 

 

 

 
n fot iwona ficekmgr Iwona Ficek -
Sekretariat

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego Collegium Civitas na kierunku Socjologia o specjalizacji problemy społeczne, a także Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, gdzie ukończyła specjalizację zarządzanie zasobami ludzkimi. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku administracji publicznej. Doświadczenie w pracy administracyjnej zdobyła pracując w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych na stanowisku specjalisty ds. administracyjno – biurowych. Prowadziła administrację biurową oraz sekretariat 5 placówek. Zdobyła Certyfikat ukończenia szkolenia OFFICE MANAGER – zarządzanie sekretariatem, efektywność w pracy asystentki – sekretarki. Uzyskała Zaświadczenie ukończenia szkolenia stanowiskowego – „Nabór ciągły Żłobki VULCAN dla organu prowadzącego. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji” oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu „Finanse VULCAN. Wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu”. Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P-Pożarowy.

 

 

 

 
kadra osobaMarzena Bil -
dział administracji

Absolwentka Studium Menagerskiego. Przez wiele lat pracowała w instytucji finansowej.
W ZŻM pracownik administracyjny koordynujący różne aspekty działalności jednostki.
Uzyskała zaświadczenie ukończenia szkolenia stanowiskowego „Nabór ciągły Żłobki Vulcan” dla organu prowadzącego oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu ”Finanse Vulcan”.
Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P-Pożarowy.

 

 

 

 

 


n fot marta smietanainż. Marta Śmietana -
Intendentka

Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.
Uczestnik wielu szkoleń z zakresu żywienia dzieci m.in., Dobrej praktyki produkcyjnej
i higienicznej (HACCP). Prowadzi przetarg na zakup żywności uwzględniając produkty BIO oraz produkty specjalnego przeznaczenia jak również produkty dla dzieci z dietami eliminacyjnymi. Swoje kwalifikacje podnosi uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu Zamówień Publicznych.
Brała udział w projekcie StratKit dotyczący zrównoważonej diety i promowała Żłobek Miejski w Rybniku.
Dodatkowo ukończyła kurs i uzyskała certyfikat, Opiekun w Żłobku lub Klubie Dziecięcym’’ Instytut Edukacji, Warszawa.
Jest osobą która lubi stawiać sobie wysokie wymagania. Cechuje ją bardzo dobra organizacja pracy, cierpliwość i empatia. Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P-Pożarowy.

 

 

 


n fot zuzanna kurpaniklic. Zuzanna Kurpanik -
Dietetyk

Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie o specjalności Dietetyk kliniczny.  Ukończyła kurs i uzyskała certyfikat: „Opiekun w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, odbyła szkolenie z zakresu BHP, pierwszej pomocy i p. poż.
Zdobyła Certyfikat ukończenia szkolenia: „Receptury, gramatury i układanie jadłospisów”, „Bezpieczeństwa żywności”, „Jak zostać ekspertem w żywieniu dzieci w wieku 1-3 w ramach żywienia zbiorowego”. Brała udział w kampanii „ Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” oraz w warsztatach zero – waste.

 

 

 

 

 

 

PERSONEL OBSŁUGI

Nasz Żłobek posiada własną kuchnię, w skład której wchodzi zespół kucharek i pomocy kuchennej. Panie codziennie przygotowują smaczne posiłki. Zgodnie z zasadami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie według aktualnych norm dla populacji Polski oraz zaleceniami pani dietetyk, która stosuje prawidłowo zbilansowaną dietę dla dzieci. Kucharki dbają aby jedzenie było zdrowe, kolorowe, a co najważniejsze pełne witamin. Posiłki są również dostosowane do potrzeb indywidualnej diety dzieci.

 

Panie sprzątające oprócz dbania o czystość i porządek placówki, piorą pościel i śliniaki, prasują oraz dezynfekują leżaczki, łóżeczka, stoliki i krzesełka oraz zabawki. Żaden pyłek nie umknie ich uwadze .

 

Panowie konserwatorzy dbają o prawidłowe funkcjonowanie budynków, dbają o czystość terenu wokół żłobków, naprawiają drobne usterki oraz zabawki.

 

 

 

 

CZERWONE RYBKI

 

kadra zlobek agnieszka strzedula2

mgr Agnieszka Strzedula - opiekunka, wychowawca grupy Czerwone rybki

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, a także Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, gdzie ukończyła kierunek Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabyła podczas wolontariatu w bibliotece oraz w trakcie licznych praktyk zawodowych w przedszkolu, w szkole i w żłobku. Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P-Pożarowy. Jest osobą cierpliwą, troskliwą, pomocną oraz odpowiedzialną. Praca z dziećmi daje jej satysfakcję. Jest otwarta na poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności. Najważniejszym celem w jej pracy jest to, aby każde dziecko czuło się bezpieczne, szczęśliwe, ważne i potrzebne. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej" organizowanej przez Akademię Oświaty - Placówkę Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Ukończyła kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie wychowania małego dziecka (0–3 r.ż.).

 

 

 

kadra zlobek iwona ekiert2mgr Iwona Ekiert - opiekunka

Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe im. Feliksa Białego w Rybniku o profilu Opiekunki dziecięcej. Obecnie jest studentką Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na WSPA w Lublinie. Doświadczenie jako opiekunka zdobywała w prywatnych żłobkach na terenie Rybnika i Raciborza.
Ukończyła warsztaty: Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli wczesnego dzieciństwa, Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss, Kolorowe emocje – czyli co żłobkowe ciocie wiedzieć powinny oraz Logorytmikę na domowo. Odbyła szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz szkolenie BHP.
Praca z małymi dziećmi oraz możliwość obserwacji ich rozwoju i zdobywania przez nie nowych umiejętności sprawia jej ogromną przyjemność i satysfakcję.

 

 


006 kadra zlobek julia kaluzaJulia Kałuża - opiekunka

Ukończyła kurs i uzyskała certyfikat: „Opiekun w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, odbyła szkolenie z zakresu BHP, pierwszej pomocy i p. poż.
W swojej karierze zawodowej zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3. Jest spokojną, cierpliwą, wyrozumiałą osobą. Praca w żłobku daje jej wiele radości, satysfakcji i motywuje ją do dalszego działania.

 

 

 

 

 

 

 


005 kadra zlobek ewelina gruszczykEwelina Gruszczyk - opiekunka

Ukończyła Liceum Medyczne im. Dr. Feliksa Białego w Rybniku, w zawodzie opiekunka dziecięca.
Praktykę zdobywała w żłobkach na terenie Rybnika oraz Domu Małego Dziecka.
Odbyła  szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Medycznej, szkolenie BHP i P-Poż.
Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości, uśmiech na twarzach najmłodszych i ich prawidłowy rozwój jest dla niej najważniejszy. Stara się rozumieć potrzeby dzieci jest osobą pogodną, pozytywnie nastawioną do życia.


 

 

 

 

 

NIEBIESKIE RYBKI

 

n fot Edyta Plusamgr Edyta Płusa - opiekunka, wychowawca grupy Niebieskie rybki

Absolwentka Uniwersytetu  Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach o kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną.Ukończyła kurs z zakresu pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacji, BHP i P-Pożarowy. Dotychczas swoje umiejętności pedagogiczne rozwijała pracując w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu „Hula-Hop” w Zalesiu Górnym oraz w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu Motessori „Bajtuś 3” w Rybniku. Zdobyte umiejętności utwierdziły ją w przekonaniu, że praca z dziećmi jest nie tylko obraną  ścieżką rozwoju zawodowego, ale także pasją, przynoszącą jej wiele radości i satysfakcji. Kocha dzieci. Jestem osobą kreatywną, uczuciową i konsekwentną, która szybko nawiązuje dobry kontakt z dziećmi. Potrafi zaabsorbować czas tak, aby każda chwila spędzona z dziećmi ukazywała uśmiech i zadowolenie, bo „Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”. Dokłada wszelkich starań, aby dzieciom prawidłowo przekazywać  wartości i zasady etyczne już od wczesnego dzieciństwa. Uważa, że w procesie wychowania potrzebna jest muzyka i ruch, która towarzyszy jej każdego dnia. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej". Organizowany przez Akademię Oświaty - Placówka Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

 

 

kadra zlobek barbara pieczka2

Barbara Pieczka  - opiekunka

Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe im. Feliksa Białego w zawodzie opiekunka dziecięca.
Doświadczenie i umiejętności w pracy z małymi dziećmi zdobyła podczas dwuletniej praktyki zawodowej w żłobku na terenie Rybnika. Odbyła szkolenie BHP i Ppoż, zdobyła certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jest osobą wrażliwą, troskliwą kochającą dzieci. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji i radości.Prywatnie mama dwójki dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

008 kadra zlobek emilia kosteleckaEmilia Kostelecka - opiekunka

Ukończyła 2-letnią szkołę policealną o kierunku opiekunka dziecięca oraz kurs opiekunki w żłobku/klubie dziecięcym. Obecnie jest słuchaczem szkoły policealnej na rocznym kierunku Dietetyka i zaburzenia odżywiania. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w prywatnych żłobkach na terenie Gliwic i Knurowa. Posiada certyfikaty ukończenia kursów: "Bajkoterapia w praktyce", "Logorytmika", "Motoryka mała z elementami terapii ręki", "Zaburzenia

przywiązania u dzieci - przyczyny, objawy, profilaktyka" oraz "Pozytywna Dyscyplina u maluszków 0-3 roku życia".

Jest osobą uśmiechniętą, opiekuńczą, cierpliwą oraz sumienną. Jej celem jest stworzenie każdemu małemu człowiekowi przestrzeni w której będzie czuć się wartościowo i bezpiecznie. Uważa, że każde dziecko jest inne dlatego dzięki temu my dorośli możemy się wiele od nich nauczyć

a każda spędzona z maluchami chwila sprawia jej wiele radości i daje dużo pozytywnej energii.

 

 

 

003 kadra zlobek iwona macheckalic. Iwona Machecka - opiekunka

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza.. Ukończyła kurs „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym”. Posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP i p. poż.
Jest osobą kreatywną, odpowiedzialną, cierpliwą, a praca z dziećmi sprawia jej wiele radości.

 

 

 

 

 

 

 

kadra zlobek klaudia zakowiczKlaudia Zakowicz - opiekunka

Ukończyła 2-letnią szkołę policealną o kierunku opiekunka dziecięca z masażem Shantala. Swoje doświadczenie i umiejętności w pracy z dziećmi zdobyła odbywając praktykę zawodową w przedszkolu w grupie z dziećmi w wieku 2,5-3-latek. Odbyła szkolenie BHP i P-poż. Zdobyła certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz certyfikat udziału w szkoleniu z masażu Shantala. Jest osobą wrażliwą, uśmiechnięta, cierpliwą oraz troskliwą. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji oraz radości.


 

 

 

 

 

 

 

ŻÓŁTE RYBKI

 

 

001 kadra zlobek patrycja lisewskamgr Patrycja Lisewska - opiekunka, wychowawca grupy Żółte rybki

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Dodatkowo odbyła szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna, kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i  P- Pożarowy.  Doświadczenia nabyła pracując w Punkcie Opieki Dziennej, gdzie zajmowała się dziećmi od 1 do 3 roku życia.  Pragnie, aby maluchy przebywając w żłobku spędzały czas na radosnej zabawie w bezpiecznym i ciepłym miejscu. Do każdego wychowanka podchodzi indywidualnie. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i poczucie spełnienia. Jest przede wszystkim osobą miłą, sumienną i odpowiedzialną. W wolnych chwilach lubi pływać, jeździć na rowerze oraz czytać książki. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju.

 

 

 

 

 

k08 kadra zlobek marzena kuruc

mgr Marzena Kuruc - opiekunka

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalno – opiekuńcza. Ukończyła studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych  oraz drugiego przedmiotu: terapia pedagogiczna, a także kurs opiekuna dziennego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła odbywając praktyki w Domu Małego Dziecka oraz jako wolontariuszka w Świetlicy „Tacy Sami”. W trakcie pracy zawodowej pełniła obowiązki pedagoga szkolnego oraz wychowawcy świetlicy w placówkach oświatowych w Rybniku i w Rydułtowach oraz podejmowała zatrudnienie na stanowisku opiekuna dziennego nad dziećmi do lat trzech. Odbyła szkolenie BHP i ppoż, zdobyła certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jest osobą pogodną i wrażliwą na potrzeby najmłodszych.

 


 

 

 

kadra osobaMonika J. - opiekunka

Ukończyła Liceum Medyczne w Wodzisławiu Śląskim wydział pielęgniarstwo oraz odbyła kurs opieki i staż  w Niepublicznym Żłobku Montessori. Doświadczenie nabyła pracując ponad 3 lata w punkcie opieki dziennej w Rybniku, gdzie zajmowała się piątką dzieci w wieku 1-3 lat. Jest osobą łagodną, cierpliwą i odpowiedzialną. Praca z dziećmi daje jej dużą radość, uczucie spełnienia i bycia potrzebnym. Prywatnie jest mamą trójki dzieci w tym nastoletnich bliźniaków. Kocha książki , zwierzęta i wycieczki poza miasto.
Odbyła szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie bhp i p-poz. Posiada certyfikaty ukończenia kursów: ,,Zmysłoterapia" oraz ,,Wczesne objawy spektrum autyzmu u dzieci". Uczestniczyła w warsztatach pt.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców - jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły" oraz „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”. Ukończyła kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie wychowania małego dziecka (0–3 r.ż.).

 

 

 

 

 

008 kadra zlobek aleksandra lotecka

mgr Aleksandra Łotecka - opiekunka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na kierunku Aktywność fizyczna i Żywienie w zdrowiu publicznym. Aktualnie edukuje się w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach na kierunku Dietetyka, aby zdobyć tytuł magistra oraz w Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne. Posiada również kurs Opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w żłobku Motylek w Jastrzębiu- Zdroju.
Praca z dziećmi sprawia jej dużą radość i możliwość dalszego rozwijania się. Jest osobą empatyczną, energiczną, radosną i uśmiechniętą. Swoją zdobytą wiedzę chce jak najlepiej wykorzystać w pracy z najmłodszymi.

 

 

 

 

 

 

ZIELONE RYBKI

 


kadra zlobek edyta namyslak2mgr Edyta Namyślak -
terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog, wychowawca grupy Zielone rybki

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku pedagogika. Uzyskała tytuł magistra o specjalności kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Wcześniej studiowała w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach i uzyskała tytuł licencjata pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki.
Jej praca z dziećmi zaczęła się w świetlicy środowiskowej. Następnie pracowała jako pomoc nauczyciela a później jako nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej w przedszkolu.
Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P/Pożarowy. Ukończyła warsztaty metodyczne pt. „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt. „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”. Uczestniczyła w konferencji pt. „Być bliżej dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej” organizowany przez Akademię Oświaty – Placówka Kształcenia Ustawicznego i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Ukończyła kurs pedagogiki Marii Montessorii w zakresie wychowania małego dziecka (0-3 r.ż.).
Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w pracy z małymi dziećmi. Dba o ich bezpieczeństwo jak i wspiera ich rozwój emocjonalny. Stara się, aby zajęcia dla dzieci były ciekawe i wszechstronne oraz sprawiały im wiele radości i pobudzały do działania.

 

 

k08 kadra zlobek aneta kocjan2Aneta Kocjan - opiekunka

Absolwentka Liceum Medycznego w Rudzie Śląskiej na kierunku Opiekunka Dziecięca, oraz Policealnego Studium Zawodowego na kierunku Technik Masażysta.

Ostatnie 5 lat pracowała w żłobku w Zabrzu, natomiast pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zdobywała w trakcie praktyk zawodowych w żłobkach i przedszkolach, a także jako opiekunka w prywatnych domach w Polsce i zagranicą. W Madrycie miała przyjemność prowadzić grupę przedszkolną w polskiej szkole utworzonej przez Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne FORUM.

Posiada certyfikaty ukończenia kursów: "Żłobek Montessori" oraz "Integracja Sensoryczna-ćwiczenia i zabawy rozwijające zmysł dotyku." Uczestniczyła w szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP i P-poż

 

 

 

 

 

009 kadra zlobek mentlewiczlic. Milena Mentlewicz - opiekunka

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią oraz Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna. Podczas nauki odbywała praktyki między innymi w przedszkolu w Knurowie. Już w trakcie studiów przez półtora roku pracowała w żłobku na terenie Orzesza, gdzie zdobyła wiele umiejętności i doświadczeń. Odbyła szkolenie z Pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie BHP i P-poż. Jest osobą empatyczną, wrażliwą i troskliwą. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości.

 

 

 

 

 

 

 

kadra zlobek sabina psota2

Sabina Psota  - opiekunka, terapeuta zajęciowy

Ukończyła Liceum Medyczne w Zespole Szkół Medycznych im. Dr. Feliksa Białego na kierunku opiekunka dziecięca. Podczas czteroletniej nauki zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi odbywając praktyki w żłobkach i Domu Małego Dziecka. Zainteresowana pracą terapeuty zajęciowego postanowiła zdobyć taki zawód i ukończyła ten kierunek w Medycznym Studium Zawodowym. Pracowała z osobami niepełnosprawnymi. Odbyła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P/Pożarowy, zdobyła zaświadczenie uczestnictwa w Warsztatach „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone”, certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu kursu „RODO- szkolenie z nowych zasad ochrony danych osobowych”, certyfikat ukończenia szkolenia specjalistycznego ”Prawo rodzinne zagadnienia praktyczne”, zaświadczenie o ukończeniu kursu języka angielskiego ”Britannia” oraz uczęszczała na kurs języka angielskiego w szkole Pascal Connect w Rybniku. Certyfikat szkolenia ,,Metody stymulacji dzieci – pedagogika Montessori”.Jest osobą otwartą na poszerzanie wiedzy, pogodna, łatwo nawiązująca kontakt z dziećmi. Gra na gitarze, lubi czytać  oraz aktywnie spędzać czas wolny na wycieczkach górskich. Prywatnie mama. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej". Organizowany przez Akademię Oświaty - Placówka Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

 

 

n fot Mariola MazurekMariola Mazurek - opiekunka

Ukończyła szkołę Policealna o profilu opiekunka środowiskowa. Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi zdobyła odbywając staż w Miejskim Żłobku  Wesoła Rybka w Rybniku.  Praca z dziećmi i współpraca  z ich rodzicami sprawia jej przyjemność i daje satysfakcję. Jest osobą opiekuńczą,  energetyczną i komunikatywną. Odbyła szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.  Wolny czas spędza najchętniej na wycieczkach po za miasto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żłobek nr 2 - Elektrownia


kadra zlobek barbara biskupek magiera2mgr Barbara Biskupek-Magiera -
kierownik Miejskiego Żłobka nr 2

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, gdzie ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika (specjalność Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym) oraz studia magisterskie (specjalność Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną). Dzięki temu, zdobyła wymaganą wiedzę oraz kompetencje z zakresu możliwości rozwijania potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada także certyfikat ukończenia kursu z zakresu pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacji, dodatkowo ukończyła kurs BHP i P-Poż. Jest osobą odpowiedzialną, cierpliwą, troskliwą, energiczną i zdyscyplinowaną. Szybko nawiązuje kontakty z dziećmi. Praca z dziećmi jest dla niej realizacją pasji i najlepszą okazją do rozwoju osobistego. Już w trakcie studiów, przez okres 4 lat pracowała jako niania w domu prywatnym, gdzie zdobyła wiele umiejętności i doświadczeń. Ponadto odbyła też praktyki w przedszkolu i szkole w klasach 1-3, gdzie miała możliwość sprawdzenia swoich kompetencji. Pracowała również jako opiekunka dziecięca w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku, gdzie mogła bardziej poszerzyć swoje doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

 

 

 

MOTYLKI

 

kadra zlobek anna kieler2Anna Kieler - opiekunka

Ukończyła Liceum Medyczne im. Dr Feliksa Białego w Rybniku wydział opiekunek dziecięcych oraz jest absolwentem Medycznego Studium Zawodowego wydział Fizjoterapii. Doświadczenie i umiejętność w pracy z małymi dziećmi zdobyła na wielomiesięcznych praktykach w żłobkach na terenie Rybnika  oraz Domu Małego Dziecka. Odbyła szkolenie BHP i Ppoż, zdobyła certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej. Jako fizjoterapeutka posiada wiedzę między innymi  z zakresu anatomii i prawidłowego rozwoju dzieci oraz umiejętności praktyczne z kinezyterapii , fizykoterapii i masażu leczniczego. Posiada kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej oraz prewencji wad postawy. Praca z dziećmi jest dla niej fascynująca i sprawia  wiele radości. Uśmiech na twarzach i możliwość rozwoju indywidualnych cech i zainteresowań dzieci jest dla niej najważniejsza. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”.

 

 

 

 

 

kadra zlobek paulina miera2Paulina Adamczyk - opiekunka

Ukończyła szkołę policealną o profilu Opiekunka dziecięca oraz kurs opiekunki w żłobku, aby poszerzyć swoje doświadczenie.
Pracowała jako wolontariusz w Zespole Żłobków Miejskich.
Odbyła szkolenie BHP i Ppoż , zdobyła certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jest certyfikowaną instruktorką Zabaw z Chustą Klanza. Uczestniczyła w warsztatach: ,,Balonowe fantazje”. Jest osobą wrażliwą, pogodną i uśmiechniętą. Kocha dzieci, praca z nimi daje jej wielką radość oraz możliwość spełnienia zawodowego.

 

 

 

 

 


kadra zlobek julia rzadkowskaJulia Rządkowska - opiekunka

Ukończyła kurs i uzyskała certyfikat: „Opiekun w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, odbyła szkolenie z zakresu BHP, pierwszej pomocy i p. poż.
W swojej karierze zawodowej zdobyła 5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

Jest osobą kreatywną, odpowiedzialną, cierpliwą, a praca z dziećmi sprawia jej wiele radości.

Prywatnie mama.

 

 

 

 

 

 

 


kadra osobaRenata Demczuk - opiekunka

Uzyskała dyplom i tytuł zawodowy - Opiekunka dziecięca. Liceum Medyczne im. Feliksa Białego w Rybniku.
Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas czteroletnich praktyk zawodowych w trakcie szkoły w żłobkach i Domu Małego Dziecka, jak również pracując prywatnie jako Niania oraz podczas pięcioletniej pracy w zawodowej w żłobku.
Ukończyła szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz kurs BHP.
Ukończyła szkolenia:,, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem”, ,,Logorytmiki – ruch, słuch, słowo”, ,,Arteterapia – zmysłami w emocje”,  ,,Grow With play –zabawy i ćwiczenia gimnastyczne wspierające rozwój sensomotoryczny dziecka”; ,,Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i  II stopnia”.
Jest osobą miłą, sympatyczną, sumienną, uczuciową, lubiącą dzieci.  
Praca z dziećmi sprawia jej dużą radość i ogromną przyjemność.

 

 

 

Żłobek nr 3 - Boguszowice


n fot Katarzyna MuchaLic. Katarzyna Mucha -
kierownik Miejskiego Żłobka nr 3

Ukończyła Liceum Medyczne o profilu opiekunka dziecięca. Następnie podjęła naukę w Medycznym Studium Zawodowym na kierunku terapeuta zajęciowy. W tym też zawodzie posiada ponad 18-letnie doświadczenie. Jest również absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Ponadto ukończyła kurs Opiekuna w Żłobku, by jeszcze lepiej przygotować się do pracy z dziećmi. Posiada także certyfikat ukończenia kursu z zakresu Pierwszej Pomocy, jak również BHP. Brała udział w warsztatach prowadzonych przez Panią psycholog Katarzynę Wnęk-Joniec „Integracja i komunikacja”. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”. Ukończyła również doskonalący kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie wychowania małego dziecka (0-3r.ż.). Liczne praktyki w żłobkach, Domu Małego Dziecka, oddziale pediatrycznym, Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Upośledzonych Umysłowo i Ruchowo, a także przedszkolu czy szkole pomogły zdobyć potrzebne doświadczenie w pracy z dziećmi.
Jest osobą uśmiechniętą, opiekuńczą, troskliwą. Łatwo nawiązującą kontakt z najmłodszymi. Praca z małymi dziećmi daje jej dużo radości i satysfakcji. Jest osobą otwartą na poszerzenie wiedzy związanej z zawodem.

 

 

TYGRYSKI

 
kadra zlobek martyna konsek2Martyna Konsek -
opiekunka, wychowawca grupy Tygryski

Ukończyła liceum ogólnokształcące oraz kurs opiekuna w żłobku. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w jednym z prywatnych żłobków w Rybniku. Posiada certyfikat pierwszej pomocy przedmedycznej. Ukończyła szkolenia: BHP i P-poż oraz „Adaptacja dziecka w przedszkolu – jak to dobrze zrobić?” organizowane przez Akademię Edukacji i Rozwoju Majki Jeżowskiej, „Zabawy z dzieckiem ze spektrum autyzmu" , „Rozwój mowy poprzez zabawę”, „Bajkoterapia w żłobku i przedszkolu", „Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym”, „Wspieranie rozwoju dziecka z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Coaching jako metoda wspierająca rozwój dziecka w żłobku i przedszkolu” organizowane przez Sonmar – Sonię Michalik.
Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość i możliwość spełnienia zawodowego. Jest osobą cierpliwą, wrażliwą i sumienną. Zależy jej, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie. Uczestniczyła w konferencji pt.: "Być bliżej Dziecka. O dobrym wspieraniu rozwoju emocjonalnego Dziecka w placówce opiekuńczej" - organizowany przez Akademię Oświaty - Placówka Kształcenia Ustawicznego i I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.


n fot Joanna NieklanJoanna Niekłań -
opiekunka

Ukończyła Liceum Medyczne im. Dr. Feliksa Białego w Rybniku na kierunku opiekunka dziecięca. W czasie trwania nauki zdobyła wiedzę i doświadczenie aby jak najlepiej przygotować się do wykonywania zawodu. Przez cztery lata nauki odbyła praktyki w żłobkach oraz w Domu Małego Dziecka w Rybniku. Ostatnie 3,5 roku pracowała jako pomoc nauczyciela w Przedszkolu nr 50 w Rybniku. W pracy zajmowała się dziećmi z najmłodszych grup w wieku 2,5 oraz 3 lata. Posiada certyfikat ukończenia kursu z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej jak również szkolenie BHP oraz P-poż. Jest osobą odpowiedzialną, sumienną, cierpliwą i rzetelnie podchodzącą do swoich obowiązków. Stara się rozumieć potrzeby najmłodszych. Najważniejsze dla  niej jest bezpieczeństwo dzieci oraz aby dobrze się czuły ze swoimi rówieśnikami. Jest osobą uśmiechnięta, pogodna, pozytywnie nastawioną do życia. Praca z dziećmi daje jej satysfakcje i zadowolenie. Bardzo się cieszy, że mogła wrócić do swojego zawodu.

 

 

 

007 kadra zlobek antonina soltysikmgr Antonina Sołtysik - opiekunka

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła kierunek o specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Dodatkowo odbyła szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna, kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i  P- Pożarowy. Jest osobą uśmiechniętą, odpowiedzialną oraz sumienną, a praca z dziećmi sprawia jej wiele radości. W pracy wykorzystuje wiedzę, którą zdobyła podczas studiów oraz umiejętności nabyte w czasie trwania praktyk w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i w pracy w Punkcie Opieki Dziennej w Rybniku. Głównym celem jej pracy jest dobro dziecka oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Zależy jej na współpracy, zaufaniu oraz zrozumieniu, których efektem będzie stworzenie spójnego środowiska wychowawczego. Ukończyła warsztaty metodyczne pt.: „Gramy i tańczymy w Przedszkolu” organizowane przez Centrum Edukacji i Rozwoju. Ukończyła warsztaty psychologiczne pt.: „O uważnej komunikacji ze sobą, z Dzieckiem i z jego rodzicami”.

 

 

 

kadra zlobek iwona zielezny

Iwona Zieleźny  - opiekunka

Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta w Żorach o profilu biologiczno-chemicznym. Ukończyła szkołę policealną na kierunku Asystentka Nauczyciela Przedszkola w TEB Edukacja. Ukończyła kurs i uzyskała certyfikat "Opiekun w żłobku lub klubie Dziecięcym". Doświadczenie zdobyła w prywatnym żłobku w Żorach. Posiada certyfikaty ukończenia kursów: “Kształtowanie uwagi, koncentracji i zapamiętywania w oparciu o zjawisko propriocepcji ” oraz “Rozwijanie kompetencji kluczowych za pomocą pedagogiki Marii Montessori w przedszkolu” organizowane przez Bielskie Centrum Szkoleniowe. Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku. Posiada certyfikat Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BHP i P/Pożarowy. Kocha pracę z dziećmi. Jest otwarta na nowe pomysły i metody pracy. Celem jej pracy jest to, aby każde dziecko czuło się dobrze i bezpiecznie wśród rówieśników. Jest cierpliwa, spokojna i kreatywna w podejściu do zabaw i ćwiczeń. Lubi aktywnie spędzać czas jeżdżąc na rowerze. Ma zdolności artystyczne, które chętnie wykorzystuje w pracy.

 

 

 

ŻABKI

 

 

kadra zlobek iwona janus franica2mgr Iwona Janus-Franica - opiekunka, wychowawca grupy Tygryski

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Pedagogika socjalna i opiekuńcza oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, gdzie ukończyła kierunek Pedagogikę resocjalizacyjną z terapią pedagogiczną.
Ukończyła kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP i  P-Pożarowy. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła odbywając praktyki m.in. w Domu Małego Dziecka w Rybniku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku, jak również odbywając staż w Przedszkolu nr 43 w Rybniku.
Przez ostatnie 9 lat pracowała jako opiekunka dziecięca w Klubie Malucha „Balbinka”. Jest spokojną, cierpliwą i życzliwą osobą. Pracę z dziećmi traktuje jako pasję i misję polegającą na kształtowaniu właściwego wychowania dzieci.

 

 

 

 


kadra zlobek paulina mularczykmgr Paulina Mularczyk -
opiekunka, pielęgniarka

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa. Pracowała m.in. na Oddziale Pediatrycznym w GCZD w Katowicach. Ukończyła kurs i uzyskała certyfikat „Opiekun w Żłobku lub klubie Dziecięcym”. Praktykę zdobyła w Żłobku na terenie Rybnika. Posiada certyfikat ukończenia kursu z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, BHP i P/Poż. Jest spokojną, pogodną i troskliwą osobą. Praca z małymi dziećmi daje jej dużo radości. Największą satysfakcje daje jej uśmiech dziecka. Ważne jest dla niej to, żeby dzieci czuły się bezpieczne i szczęśliwe. Prywatnie jest mamą kilkuletniej córeczki, z którą spędza każdą wolną chwilę.

 

 

 

 

 


kadra zlobek teresa fojcikTeresa Fojcik - opiekunka

Ukończyła kurs i uzyskała certyfikat "Opiekun w żłobku lub klubie Dziecięcym". Praktykę zdobyła w żłobkach na terenie Rybnika.
Uczestniczyła w konferencji: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka", "Umiejętność radzenia sobie ze stresem - rozwiązywanie problemu".
Ukończyła warsztaty psychopedagogiczne pt.: "Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia", "Zabawa jako podstawowa aktywność" oraz "Adaptacja jako rezultat rozwoju". Posiada także certyfikat ukończenia kursu z zakresu pierwszej pomocy BHP i P-Poż. Aktualnie uczęszcza do szkoły w zawodzie "Opiekun dziecięcy z masażem Shantala" oraz uczy się języka migowego. Jest osobą odpowiedzialną troskliwą, energiczną i zdyscyplinowaną. Szybko nawiązuje kontakty z dziećmi stara się, aby zajęcia dla dzieci były ciekawe i wszechstronne oraz sprawiały dużo radości i pobudzały do działania. Najważniejszym celem w jej pracy jest to, aby każde dziecko czuło się bezpieczne, szczęśliwe, ważne i potrzebne. Prywatnie jest mamą trójki dzieci w tym nastoletnich bliźniaków.