Regulaminy

 Regulaminy naszej placówki do wglądu w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 23 w Rybniku.

 

Regulaminy, z którymi powinni zapoznać się również rodzice, znajdują się na stronie:

http://bip.zlobek.miastorybnik.pl/