Alternatywne metody pracy

System pracy według alternatywnych metod wychowawczych umożliwia rozwój każdego dziecka z osobna, oparty na indywidualnych możliwościach i predyspozycjach. Potrzeba różnych metod, ponieważ każde dziecko jest inne, a by mogło bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony, trzeba dać dziecku taką możliwość.
    
Poprzez wykorzystywanie elementów poszczególnych metod pedagogicznych wspieramy rozwój dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa:

 

 

NAZWA PEDAGOGIKI

 

WYKORZYSTYWANE ELEMENTY METOD PEGAGOGICZNYCH
Pedagogika Marii Montessori
 • Praktyczne ćwiczenia ręki
 • Słoneczko urodzinowe
 • Lekcje ciszy
Pedagogika Weroniki Sherborne
 • Zabawy wykorzystujące ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.
Pedagogika Carla Orffa
 • Aktywne słuchanie muzyki
 • Swobodna ekspresja wyrażana w tańcach z rekwizytami
Pedagogika Klanzy
 • Chusta animacyjna
 • Zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia
 • Zabawy likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne
 • Zabawy odprężające
 • Zabawy rozluźniające
Pedagogika polisensoryczna
 • Poranny krąg
Pedagogika twórczej aktywności plastycznej dziecka
 • Swobodna ekspresja twórcza wyrażana zajęciami plastycznymi
Pedagogika aktywnego słuchania muzyki klasycznej
 • Słuchanie muzyki klasycznej podczas zajęć plastycznych czy podczas pracy własnej dzieci z materiałem do ćwiczeń praktycznych. A także jako wyciszenie.
Pedagogika kulturowa
 • Teatrzyki dla dzieci
 • Wycieczki, np. do biblioteki