Główne założenia

 • Pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi
 • Wspieranie rodziców w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci
 • Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez zabawę
 • Zapewnienie warunków najbardziej zbliżonych do domowych
 • Odpowiednio dobrana i przygotowana kadra

 

MISJA

Chcemy, aby w Zespole Żłobków Miejskich w Rybniku dziecko:

 • aklimatyzowało się łatwo, bez nadmiernych emocji,
 • chętnie uczęszczało do żłobka,
 • brało aktywny udział w zajęciach,
 • było radosne i ufne w stosunku do opiekuna,
 • samodzielne w podejmowaniu działalności zabawowej,
 • dążyło do samodzielności przy ubieraniu się,
 • kulturalne, umiejące spożywać posiłki przy stole,
 • było świadome zagrożeń,
 • było twórcze i kreatywne,
 • uwrażliwione na otaczającą przyrodę,
 • kształtujące w sobie zmysł estetyczny,
 • odkładające po sobie zabawki na swoje miejsce,
 • potrafiące dzielić się z innymi,
 • współczujące,
 • reagujące na krzywdę,
 • chłonne wiedzy,
 • ciekawe świata,
 • asertywne,
 • sprawne manualnie,
 • wytrwałe, potrafiące skoncentrować swoją uwagę przez dłuższy czas na wykonywanej czynności,
 • posiadające umiejętność współpracy w grupie,
 • posiadające umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejące cieszyć się osiągnięciami,
 • wykazujące inicjatywę w działaniu,
 • wyrażające swoje uczucia,
 • przygotowane do edukacji przedszkolnej,
 • posiadające wiedzę, sprawność, umiejętności oraz postawę, dzięki której sprosta wymaganiom stawianym w dalszej edukacji :)

 

PRIORYTETY

Priorytetem naszej działalności jest stworzenie naszym wychowankom klimatu bezpieczeństwa i wspólnego zaufania w grupie. Ponieważ każde dziecko jest inne i każde z osobna ma swój wewnętrzny program rozwoju oraz charakterystyczne indywidualne cechy osobowości, wykazuje się różnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i zdolnościami, dlatego będziemy wykorzystywać różne metody w pracy, po to, by każde dziecko mogło bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony. Gdyż jeśli predyspozycje i uzdolnienia dziecka nie zostaną w porę dostrzeżone, mogą zaniknąć bezpowrotnie.

Dlatego będziemy stawiać na wszechstronny rozwój dzieci, który jest zgodny z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami oraz oczekiwaniami rodziców. Zapewniając dzieciom przede wszystkim:

 • poczucie bezpieczeństwa,
 • poczucie własnej wartości,
 • pomoc w dążeniu do samodzielności,
 • dobre wzorce osobowe.