Logopeda

Pani mgr Mariola Walczak – doświadczony neurologopeda obejmuje wsparciem dzieci, rodziców i personel Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku.

 

Celem wsparcia logopedycznego jest dążenie do prawidłowego kształtowania rozwoju mowy małych dzieci, poprzez jej stymulację i rozwój. Już na tak wczesnym etapie może wychwycić pewne problemy laryngologiczne, między innymi zaburzenia słuchu, przerost migdałka podniebiennego (tzw. trzeciego migdałka), skrócenie wędzidełka podjęzykowego czy niewłaściwe ukształtowanie podniebienia, które mogą być przyczyną występowania opóźnień w rozwoju mowy czy problemów z artykulacją. Wczesne wykrycie nieprawidłowości pozwala na szybką reakcję i rozpoczęcie procesu terapeutycznego.

 

Założenia programowe

1. Rozwój mowy i myślenia poprzez zabawę:

 • zabawy oddechowe czyli dmuchanie na piórka, piłeczki i pomponików,
 • ćwiczenia artykulatorów - ćwiczenia języka i buzi,
 • zabawy z głoskami i sylabami,
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego,
 • ćwiczenia głosowe – słuchanie bajek i wierszyków,
 • śpiewanie piosenek.

2. Diagnoza logopedyczna, to m.in. sprawdzenie:

 • sprawności narządów artykulacyjnych,
 • oddechu,
 • funkcji połykowych,
 • żucia,
 • zgryzu,
 • wędzidełka podjęzykowego,
 • słuchu itd.

3. Konsultacje z rodzicami: Rola rodzica w terapii logopedycznej jest niezmiernie ważna. Postawa rodzica wobec terapii dziecka, rozumienie jej celu i cierpliwość podczas jej trwania są podstawą sukcesu. Rodzic jest bardzo ważnym uczestnikiem terapii. Konsultacje z rodzicami - odbywają się w wyznaczone przez Panią logopedę dni.

 

4. Ewentualne zalecenia do pracy w domu (dla dzieci z dużym problemem logopedycznym). W przypadku terapii opóźnionego rozwoju mowy, praca rodzica z dzieckiem w domu ma fundamentalne znaczenie dla skutków terapii. Terapia opóźnionego rozwoju mowy nie może przebiegać tylko w gabinecie logopedycznym. Dziecko uczy się przecież mowy w naturalnych sytuacjach, podczas wykonywania codziennych czynności, obserwacji otoczenia i nawiązywania kontaktu z innymi osobami. Rodzic otrzymuje w tym przypadku specjalne zalecenia od logopedy.

 

Kiedy do logopedy?

1. Gdy skończyło 12 miesięcy,

 

 • a nie wypowiada nawet najprostszych słów typu: mama, tata, baba, bobo, pa-pa, da (daj)
 • nie rozumie prostych poleceń popartych gestem

2. Skończyło 24 miesiące,

 • a wypowiada tylko kilka słów,
 • nie łączy ich razem np.: mama am, bobo je, tata aaa (tata śpi)
 • nie wskazuje przedmiotów na obrazkach
 • nie rozumie prostych zdań – poleceń i zakazów i nie spełnia poleceń,

3. Skończyło 3 rok życia,

 • a jego mowa jest bardzo niezrozumiała dla otoczenia a rozumiesz go tylko Ty – jego mama czy tata.
 • w wymowie zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np.: zamiast balon- palon,
 • nie buduje zdań 2-3 elementowych,
 • nie słucha krótkiego tekstu (krótkie wierszyki, zagadki)

4. Gdy  dziecko:

 • nie potrafi unieść języka do góry,
 • podczas mówienia wkłada język między zęby,
 • mówiło i przestało, lub gdy mówi tylko w określonych miejscach i sytuacjach,
 • nie mówi płynnie,  jąka się,
 • ma problemy ze słyszeniem, nie reaguje na swoje imię, na dźwięki
 • wydaje nam się, że mówi przez nos
 • ciągle oddycha przez usta i śpi z otwartą buzią,
 • nadmiernie się ślini,
 • często nie pozwala dotknąć swojej buzi,
 • ma problemy z żuciem, gryzieniem, połykaniem  oraz z piciem z kubeczka,
 • nie chce jeść różnych struktur pokarmów,
 • ma nieprawidłową budowę narządów artykulacyjnych

3 – letnie dziecko powinno wymawiać poprawnie: samogłoski: a, o, u, e, i, y, ą, ę oraz  p, b, m, w, f, oraz zmiękczone spółgoski w’, f’, ś, ź, ć, dź, ń, k’, g’, ch’. K, g, ch, t, d, n,  l,  ł, j.