Logopeda

Pani mgr Izabela Muszer – doświadczony logopeda obejmuje wsparciem dzieci, rodziców i personel Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku.

 

Celem wsparcia logopedycznego jest dążenie do prawidłowego kształtowania rozwoju mowy małych dzieci, poprzez jej stymulację i rozwój. Już na tak wczesnym etapie może wychwycić pewne problemy laryngologiczne, między innymi zaburzenia słuchu, przerost migdałka podniebiennego (tzw. trzeciego migdałka), skrócenie wędzidełka podjęzykowego czy niewłaściwe ukształtowanie podniebienia, które mogą być przyczyną występowania opóźnień w rozwoju mowy czy problemów z artykulacją. Wczesne wykrycie nieprawidłowości pozwala na szybką reakcję i rozpoczęcie procesu terapeutycznego.

 

Założenia programowe

1. Rozwój mowy i myślenia poprzez zabawę:

 • zabawy oddechowe czyli dmuchanie na piórka, piłeczki i pomponików,
 • ćwiczenia artykulatorów - ćwiczenia języka i buzi,
 • zabawy z głoskami i sylabami,
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego,
 • ćwiczenia głosowe – słuchanie bajek i wierszyków,
 • śpiewanie piosenek.

2. Diagnoza logopedyczna, to m.in. sprawdzenie:

 • sprawności narządów artykulacyjnych,
 • oddechu,
 • funkcji połykowych,
 • żucia,
 • zgryzu,
 • wędzidełka podjęzykowego,
 • słuchu itd.

3. Konsultacje z rodzicami: Rola rodzica w terapii logopedycznej jest niezmiernie ważna. Postawa rodzica wobec terapii dziecka, rozumienie jej celu i cierpliwość podczas jej trwania są podstawą sukcesu. Rodzic jest bardzo ważnym uczestnikiem terapii. Konsultacje z rodzicami - odbywają się w wyznaczone przez Panią logopedę dni.

 

4. Ewentualne zalecenia do pracy w domu (dla dzieci z dużym problemem logopedycznym). W przypadku terapii opóźnionego rozwoju mowy, praca rodzica z dzieckiem w domu ma fundamentalne znaczenie dla skutków terapii. Terapia opóźnionego rozwoju mowy nie może przebiegać tylko w gabinecie logopedycznym. Dziecko uczy się przecież mowy w naturalnych sytuacjach, podczas wykonywania codziennych czynności, obserwacji otoczenia i nawiązywania kontaktu z innymi osobami. Rodzic otrzymuje w tym przypadku specjalne zalecenia od logopedy.