Pielęgniarka / położna

Pani lic. Agnieszka Siarkowska – doświadczona położna obejmuje wsparciem dzieci Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku.

Czynności zlecone położnej to m.in.:

  • bieżąca weryfikacja i uzupełnianie stanu apteczek,
  • przeprowadzanie bilansu- ważenie i mierzenie dzieci,
  • czynności pielęgnacyjne wobec dzieci,
  • ocenianie urazów u dzieci, dezynfekowanie ran, udzielanie pierwszej pomocy, pomiary temperatury,
  • prowadzenie profilaktyki z zakresu próchnicy zębów czy przeciwko odparzeniom od pieluszek,
  • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,
  • współpraca z opiekunkami w zakresie opieki nad dzieckiem,
  • obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia,
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.