Psycholog

Pani mgr Anna Kozielska – doświadczony psycholog obejmuje wsparciem dzieci, rodziców i personel Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku.

 

Okres wczesnego dzieciństwa to czas, w którym zmiany rozwojowe są szczególnie liczne. Zmiany w zakresie interakcji społecznych, nabywania i wykorzystywania procesów poznawczych, intensywne zmiany w sferze percepcyjnej. Stąd bardzo ważna jest rola psychologa w żłobku, który uważnie czuwa, by zmiany te przebiegały jak najbardziej prawidłowo.

 

Założenia programowe

  1. Przeprowadzenie procesu diagnostycznego dzieci będących pod opieką Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku,
  2. Prowadzenie pomocy psychologicznej u dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami w tym zakresie,
  3. Konsultacje z opiekunami Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku w zakresie świadczenia usług opiekuna dla dzieci 1-3 lat,
  4. Konsultacje z rodzicami dzieci objętych opieką w naszym żłobku.