Informacja o procedurach bezpieczeństwa

Informujemy, że IV aktualizacji procedury bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii covid-19 jest dostępna na stronie: http://bip.zlobek.miastorybnik.pl/regulaminy/