COVID przypomnienie

Drodzy rodzice/opiekunowie
Przypominamy (zgodnie z zaleceniami Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz według naszej Procedury covid opracowanej na podstawie wytycznych GIS):

  • o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka,
  • o przyprowadzaniu tylko dzieci zdrowych.

Prosimy nie przyprowadzać dzieci z katarem ropnym lub kaszlem do żłobka.

 

Szanujmy się wzajemnie :)

Aleksandra Bałdyga
Dyrektor ZŻM