Zarządzenie Dyrektora ZŻM w sprawie ustawowych dni wolnych od pracy w roku 2021

Zarządzenie Dyrektora ZŻM w sprawie ustawowych dni wolnych od pracy w roku 2021

 

https://bip.zlobek.miastorybnik.pl/zarzadzenia-dyrektora/wolne-dni-w-roku-2021/  417 KB, PDF