Dzień wolny od pracy oraz przerwa od zajęć w roku 2023

Zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2023 Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku z dnia 10.01.2023 r.

Ustalono dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę tj. 11.11.2023 r.

Dzień wolny to:
02.05.2023 r.
W tym czasie żłobki będą nieczynne!


Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2023 Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku z dnia 10.01.2023 r.

Ustalono przerwę od zajęć w dniach
od 21 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

W tym czasie żłobki nie będą świadczyć opieki nad dziećmi!