Zapisy - Żłobek nr 2 Elektrownia

Szanowni Państwo,

Dla usprawnienia procesu rekrutacji w Zespole Żłobków Miejskich w Rybniku dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik został uruchomiony elektroniczny system zapisów.

 

SYSTEM JEST AKTYWNY POD ADRESEM:

zlobki.vulcan.net.pl/mzrybnik
 
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem zapisów elektronicznych do Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku” (PDF, 270 KB) dostępnym w „Plikach do pobrania” na stronie logowania.
 

Elektroniczna rejestracja dziecka odbywa się w 6 krokach.

W celu rozpoczęcia zgłaszania kandydatury dziecka do żłobka należy w bocznym menu z lewej strony wybrać przycisk na samej górze Zgłoś kandydaturę.
 

KROK 1:  INFORMACJE PODSTAWOWE, WPROWADZENIE NUMERU PESEL

Aby rozpocząć proces, w oknie Zgłoś kandydaturę należy wpisać numer PESEL dziecka, które chcemy zgłosić. Do kolejnego okna przechodzimy klikając przycisk Dalej.

Na karcie Informacje 1/6 należy zapoznać się z prezentowanymi informacjami, zaznaczyć pole potwierdzenia zapoznania się z regulaminem rekrutacji, prawdziwość danych zawartych we wniosku oraz podstawę przetwarzania danych osobowych. Następnie przejść do kolejnego kroku klikając przycisk Dalej.


KROK 2:  DANE OSOBOWE

W tym kroku należy uzupełnić dane osobowe oraz adresowe dziecka. Pola, które są obowiązkowe, oznaczone są jako wymagane. Bez uzupełnienia tych pól system nie pozwoli użytkownikowi przejść dalej. Do kolejnego kroku klikając przycisk Dalej.


KROK 3:  DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

W kolejnych oknach należy uzupełnić dane matki i ojca lub dane opiekunów prawnych.

Jeśli rodzice/ opiekunowie prawni mieszkają w tym samym miejscu co kandydat, wypełniając dane można skorzystać z przycisku Kopiuj adres kandydata.

Warto zawsze uzupełnić pole E-mail, gdyż jest on niezbędny, by rodzic/ opiekun mógł samodzielnie odzyskać hasło wymagane do zalogowania się w systemie. Jeżeli dziecko posiada tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego, należy zaznaczyć przy drugim, znajdującą się u góry okna opcję Brak danych. Do kolejnego kroku klikając przycisk Dalej.


KROK 4:  PREFERENCJE

W tym kroku należy stworzyć listę preferencji kandydata, czyli wybrać jednostki i grupy rekrutacyjne lub samą jednostkę w zależności od dostępnych opcji wyboru, na których zależy nam najbardziej. W kroku 4 należy zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych za pomocą przycisku Czytaj dalej i potwierdzić tę operację. Do kolejnego kroku klikając przycisk Dalej.
 

KROK 5:  KRYTERIA

Ten krok ma na celu wskazanie kryteriów spełnianych przez kandydata a wymaganych przez ZŻM do przeprowadzenia rekrutacji. Odpowiedzi na kryteria należy wybierać z dostępnych list. Po najechaniu kursorem myszy na ikonę i z prawej strony wyświetli się informacja na temat dokumentów, które należy dostarczyć by potwierdzić spełnione kryterium. Do kolejnego kroku klikając przycisk Dalej.
 

KROK 6:  UTWORZENIE KONTA

W tym kroku  zakładane jest konto kandydata w systemie rekrutacji. System sam tworzy unikalny login, który należy zapamiętać. Należy zdefiniować hasło do konta, wprowadzając je do pola Hasło, a następnie powtarzając w polu Powtórz hasło.

Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym małych liter:1, wielkich liter:1, cyfr lub znaków specjalnych:1. Aby zakończyć proces rejestracji należy kliknąć przycisk Zakończ.