Polityka prywatności

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 37 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie Rozporządzenie o Ochronie Danych) informuję, że w naszsej placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

 

W naszej placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 

Kto przetwarza dane osobowe Pani/Pana i Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Miejskich Żłobków w Rybniku, ul. Orzepowicka 23.

 

Dyrektor wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Zespół Miejskich Żłobków w Rybniku, ul. Orzepowicka 23, 44-217 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Dlaczego są przetwarzane dane osobowe Pani/Pana i Dziecka?

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w celu zapewnienia Pani/Pana Dziecku prawidłowej opieki, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Jeśli Pani/Pan wyrazi na to zgodę, wizerunek Pani/Pana lub Dziecka może być wykorzystywany do dokumentowania w formie fotograficznej działań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, w tym uroczystości organizowanych w Żłobku, oraz publikację zdjęć na stronie internetowej Żłobka, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę można odwołać w każdym czasie. W celach dowodowych odwołanie zgody powinno być w formie pisemnej.

 

Jeśli Pani/Pan upoważni inne osoby do odbioru Dziecka ze Żłobka konieczne będzie podanie danych osobowych umożliwiających ich zidentyfikowanie. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zapewnienie Pani/Pana Dziecku bezpieczeństwa, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

 

Dane osobowe Pani/Pana i Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości, ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Dane osobowe Pani/Pana i Dziecka nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez Panią/Pana lub Dziecko określonych cech.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Zgodnie z przepisami ma Pani/Pan:

  1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana i Dziecka oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana i Dziecka,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana i Dziecka, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
  4. prawo do przeniesienia danych osobowych Pani/Pana i Dziecka, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach i o ile będzie to technicznie możliwe,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i Dziecka, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i Dziecka,
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Komu mogą zostać udostępnione dane osobowe Pani/Pana i Dziecka?

Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Żłobka.

 

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.