Dokumenty

 

UCHWAŁA NR 702/XLV/2018 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku

 

 

pdf pobierz   UCHWAŁA NR 550/XXXVIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 22 czerwca 2017 r.

                w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku

i Statut Miejskiego Żłobka

 

 

Regulaminy naszej placówki do wglądu w siedzibie żłobka u Dyrektora.

Regulaminy, z którymi powinni zapoznać się również rodzice, znajdują się na stronie:

http://bip.zlobek.miastorybnik.pl/regulaminy/