Dokumenty przed podpisaniem umowy

Ankieta informacyjna o dziecku   (17 KB, DOC)


Informacja dla pielęgniarki   (17 KB, DOC)


Obowiązek inf. - ogólny   (23 KB, DOC)


Oświadczenia i zgody rodziców   (16 KB, DOC)


Oświadczenie o samotnym wychowywaniu   (14 KB, DOC)


Upoważnienie do odbioru dziecka   (16 KB, DOC)


Wniosek o zwrot kosztów KDR   (16 KB, DOC)


Zgoda fotografie   (645 KB, DOC)


Zebranie organizacyjne w formie zdalnej 2021-2022   (644 KB, PDF)