Cennik - Żłobek nr 1 Nowiny

Uchwały stanowiące o opłatach znajdują się na: http://bip.zlobek.miastorybnik.pl/uchwaly/

 

Opłaty:

 

Czesne 400 zł

 

Wyżywienie 8 zł - za cztery posiłki (I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)

 

Należności za żłobek płatne są przelewem na rachunek bankowy o numerze:
61 1020 2528 0000 0402 0475 7391

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę, do której dziecko uczęszcza, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz tytuł wpłaty:
wyżywienie/W/ … zł, pobyt/P/ … zł, dodatkowa opłata/D/ … zł, odsetki/O/ … zł.

 

Wpłat za żywienie i pobyt dokonuje się z dołu, każdorazowo do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.