Projekt

Projekt “Bliżej dziecka – filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika”

Czas trwania projektu: 1.12.2019 – 31.01.2021
Dofinansowanie z EFS: 753 984,00 zł
Wartość projektu: 856 800, 00 zł
Realizuje: Urząd Miasta Rybnika
 
Projekt “Bliżej dziecka – filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs
 
Celem projektu jest wdrażanie i upowszechnienie rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego a także działań wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka oraz przeciwdziałanie deficytowi miejsc opieki dla dzieci do lat 3 poprzez wprowadzenie w okresie 12 miesięcy na terenie miasta Rybnika usług opiekuńczych w filiach żłobka dla 60 dzieci. Utworzenie i funkcjonowanie filii żłobka w okresie 12 miesięcy trwania projektu i 24 okresu trwałości sprzyjać będzie wyrównywaniu szans bez względu na płeć w rozwoju zawodowym oraz pozwoli zwiększyć udział w rynku pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
 
Filie żłobka utworzone zostały w dzielnicach:
– Boguszowice Osiedle, ul. Żurawiej 2a. (40 dzieci)
– Rybnicka Kuźnia, ul. Maksymiliana 24. (20 dzieci)

 

 


logo ue projekt