Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021

maluch plus 2021 ozn2

 

 W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2021" w terminie od 01 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  w naszych żłobkach odbywać się będą dodatkowe zajęcia z psychologiem oraz w terminie od 08 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. odbywać się będą terapie i rehabilitacje (terapia wzroku, terapia ręki, terapia ruchowa, wczesne wspomaganie rozwoju) dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

● ● ●

 

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2021" w terminie od 27 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w naszych żłobkach odbywać się będą zajęcia z dogoterapii prowadzone przez specjalistę dogoterapeutę.

Celem zajęć jest przełamywanie lęków, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie samodzielności, odpowiedzialności, właściwej postawy wobec zwierząt, motywowanie do kontaktów w grupie, a także ćwiczenie koncentracji, koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej, rozwijanie funkcji poznawczych czy usprawnianie pamięci.

Jeżeli ktoś z Państwa NIE WYRAŻA zgody na udział swojego dziecka w zajęciach prosimy o informację na piśmie do 20 lipca 2021 r. na grupach u opiekunek.