Powitanie Wiosny

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. Ptaki zaczynają wesoło śpiewać, a zwierzęta wychodzą ze swoich zimowych norek. Słońce zaczyna mocniej przygrzewać, na podwórku robi się cieplej, a dni są coraz dłuższe.
Dzieci bardzo się cieszą z nadchodzącej wiosny i radośnie ją witają.
Celem zajęć jest m.in. uświadomienie dzieciom zmian zachodzących w przyrodzie, poznawanie i kultywowanie zwyczajów oraz obrzędów ludowych (obrzęd topienia marzanny oraz chodzenia z gaikiem), rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody, pomoc w zrozumieniu konieczności zachowania ekologicznej postawy wobec środowiska przyrodniczego.