Kurs pedagogiki Marii Montessori

W miesiącu październiku 2021 roku trzy nasze opiekunki ukończyły kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie wychowania małego dziecka (0-3 r.ż.) w Polskim Stowarzyszeniu Montessori w Łodzi.

Kurs odbył się w formie zjazdów, w systemie weekendowym.
Opiekunki nabyły teoretyczną wiedzę z zakresu tej pedagogiki, jak również metodyczne przygotowanie do pracy w systemie Marii Montessori.


Posiadają wiedzę z zakresu tworzenia otoczenia zgodnego z zasadami pedagogiki montessoriańskiej, np. przygotowywania pomocy do zajęć takich jak:

  • materiał z życia codziennego, praktycznego,
  • materiał sensoryczny,
  • materiał językowy,
  • materiał matematyczny,
  • materiał kulturowy.

Każde dziecko jest dla nas wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne. Mając to na uwadze, opiekunowie podnieśli swoje kwalifikacje, by zostać nauczycielem motessoriańskim.
Będą z jeszcze większym zapałem kreować przestrzeń, w której dzieci mogą się rozwijać w swoim tempie i według swoich możliwości. Nauczyciel montessoriański jest wspierający, obserwujący i dający dziecku szansę na samodzielność.