Polityka prywatności

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 37 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie Rozporządzenie o Ochronie Danych) informuję, że w naszsej placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

 

W naszej placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W RYBNIKU

 

Kto przetwarza dane osobowe Pani/Pana i Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Miejskich Żłobków w Rybniku, ul. Orzepowicka 23.

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przede wszystkim, aby zapewnić Państwa dziecku prawidłową opiekę na podstawie przepisów ustawy z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku, kiedy zdecydujecie się Państwo na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt Państwa dziecka w Żłobku – na podstawie ustawy z 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym, co również jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, wizerunek Państwa dziecka może być wykorzystywany do dokumentowania w formie fotograficznej działań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, w tym uroczystości organizowanych w Żłobku, oraz publikację zdjęć na stronie internetowej Żłobka, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę można odwołać w każdym czasie. W celach dowodowych odwołanie zgody powinno być w formie pisemnej.

 

Jeśli upoważnią Państwo inne osoby do odbioru Państwa dziecka ze Żłobka konieczne będzie podanie danych osobowych umożliwiających zidentyfikowanie tych osób. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zapewnienie Państwa dziecku bezpieczeństwa, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.


 Państwa wizerunek, a także wiele innych cech, rejestrowanych jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających wokół i w budynkach Żłobka oraz ochrony mienia. Pozwalają na to przepisy ustawy o samorządzie gminnym i jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO. Monitoring wizyjny obejmuje:

  1. w budynku przy ul. Orzepowickiej 23 na zewnątrz obejście budynku, plac zabaw i parking, a wewnątrz główne ciągi komunikacyjne, sale i wszystkie wejścia do budynku,
  2. w budynku przy ul. Św. Maksymiliana 26 na zewnątrz plac zabaw i wyjście ewakuacyjne, a wewnątrz wejście główne, korytarz, salę zabaw, salę plastyczną, sypialnię i szatnię dzieci,
  3. w budynku przy ul. Żurawiej 2a na zewnątrz bramę wjazdową, ogród, plac zabaw, drogę do furtki i domofon, a wewnątrz drzwi wejściowe, korytarz przy wejściu, korytarz główny, korytarz w stronę sal, sale, salę wielofunkcyjną i drzwi na plac zabaw.

Aby uniknąć sytuacji konfliktowych i utrzymywać wysoką jakość obsługi, Żłobek nagrywa rozmowy telefoniczne. Są to tak zwane prawnie uzasadnione interesy, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez kogoś z Państwa określonych cech.

 

Niezależnie od przesłanki przetwarzania danych osobowych, Żłobek dba o ochronę Państwa prywatności i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

 

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez Żłobek danych osobowych?

Zgodnie z przepisami i zasadami etyki obowiązującymi w Żłobku możecie Państwo:

  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy, np. poprzez otrzymanie ich kopii, jednak prawo dostępu do nagrań nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób w rozumieniu przepisów RODO. Żłobek nie posiada i nie używa oprogramowania służącego do anonimizacji wizerunku osób znajdujących się na nagraniach obrazu,
  • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
  • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to prawnie dopuszczalne i technicznie możliwe,
  • ograniczyć przetwarzanie danych lub nawet żądać ich usunięcia, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez Żłobek danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Ponadto przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

Nagrania monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 14 dni od daty nagrania. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Żłobek powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Natomiast nagrania rozmów telefonicznych Żłobek przechowuje do 3 miesiący od daty rozmowy telefonicznej. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Żłobek powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

W jaki sposób można uzyskać informacje na temat Państwa danych osobowych?

Kontaktując się z administratorem danych osobowych lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych listownie, pod adresem: Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku, ul. Orzepowicka 23, 44-217 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..